Хората започнаха да се интересуват от всичко свързано с доктрината за лидерство в началото на 20-ти век. Учените се опитаха да разберат какви качества трябва да бъдат разработени, за да могат да повлияят на много хора и дали е възможно да се придобият необходимите умения за това. Ето защо бяха създадени теории за лидерство. Нека да разгледаме най-популярните дестинации.

Теории за лидерство в психологията

 1. Теорията на великия човек . Предполага, че лидерът може да се роди само. Дори ако искате да развиете необходимите качества, става невъзможно да станете такъв човек. В тази теория великият лидер е описан като истински герой, един вид митичен характер, който е предопределен да бъде лидер, да води тълпите.
 2. Теория на характерните черти . Много подобна на предишната. Лидерство и сигурност характерни черти са наследени. Вярно е, че теорията има значителен недостатък - се смята, че поради обстоятелства, индивидуални характеристики, не всеки човек с такива гени ще стане лидер.
 3. Ситуационна теория на лидерството . За господстващото лице няма определена стратегия за поведение. В различни ситуации той може да се прояви по различни начини. Това зависи от стила на лидерство, характеристиките на последователите и други ситуации. В края на краищата, за последния трябва да се използва определен стил на лидерство.
 4. Теория на поведението . Тя се основава на убеждението, че лидерството може да се научи само. Теорията разчита на действията на хората, а не на вродените им наклонности, така че всеки може да развие лидерство чрез практика и обучение.
 5. Теория на управлението . Тя се основава на отношенията между лидерите и техните последователи. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C CISH CISH C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
 6. Трансформационна теория . Тя се основава на вътрешна мотивация и реален ангажимент към идеите на лидера. Чичо C Cши Cши Cши Cши Cши C Сши Cши Cши Cши Cши C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
 7. Теорията на харизматичното лидерство . Нейната основа е убеждението, че един лидер може да окаже влияние върху други хора чрез лична привлекателност, която се изразява в пълна увереност на собствените си преценки, отговорности и т.н.
Видове лидери
 1. Кралят . Образът на един строг, но почитан баща, който знае как да вдъхновява хората със самочувствие, като същевременно изменя всички негативни емоции. Такъв лидер е почетен и номиниран от кандидатурата си на базата на любов, съчувствие.
 2. Лидер . Лицето, което се опитва да имитира в групата. Той вижда определен стандарт, идеал, за който човек трябва да се стреми.
 3. Тиран . Днес това е рядко. Такъв човек става лидер, защото вдъхновява другите с чувство на страх и послушание. Това е доминиращата личност, ситуационна теория на лидерството които се страхуват и послушно се подчиняват.
 4. Организаторът . Той е в състояние да обедини хората и да ги доведе до обща цел. Тя играе ролята на подкрепа за останалата част от групата.
 5. Превъплъщението . Опитен манипулатор. Човек, който знае как да играе върху слабостите на другите, дава възможност за депресивни емоции, облекчава напрежението и предотвратява конфликти , Той е много обичан, често без да забелязва недостатъци.
 6. Героят . Жертва себе си в името на други хора. По правило поведението му се проявява в действия на масов протест. Около него вижда куража му и в резултат го последва.

Струва си да се отбележи, че теориите и видовете лидерство продължават да бъдат изследвани. Психологическата теория на лидерството ви позволява да определите най-ефективните модели за развитие на качествата на лидера. Модерните подходи към ефективното лидерство включват развитието на харизма, трансформационното лидерство и самообучението.