Всеки човек е уникален и на първо място, той се отличава с вътрешния си свят, характерни черти, които се проявяват в отношението му към другите, обществените задължения, работата. В последната връзка се проявяват постоянство, усърдие, пасивност, мързел и т.н. Човек може самостоятелно да изработи определени свойства на своя характер. Ще говорим за това и за други подробности.

Формиране и проявление на характера

Характерът е набор от лични характеристики и се формира от следните източници:

 • генетична основа (гените са в състояние да определят наклонът на всеки човек към даден вид дейност);
 • влиянието на настоящите обстоятелства върху самия човек;
 • съзнателен избор на определени лични качества.

Струва си да се отбележи, че от детството личните характеристики започнаха да се оформят. Това отново е повлияно от горепосочените източници. През годините, обработвайки, човек може да развие необходимите вътрешни качество , Така че целенасочеността се формира чрез силна мотивация, воля и упорита работа.

Както е известно, личността на човек се проявява в различни отношения, но следното е характерно образувание:

 1. Отношението на човек към други хора (това показва социалност или изолация, грубост или такт, искреност или лицемерие, измама). Това отношение също така формира личното съзнание.
 2. В нагласите към себе си се проявяват такива черти като самокритика, скромност, самочувствие и нарцисизъм.
 3. В отношенията с имуществото, грижата или нехайството се усещат, щедрост - мизерност, загуба - спестовност.
 4. Във връзка с бизнеса: упорита работа - мързел, лоша вяра - отговорност.

Решаващата роля при формирането и развитието на характерните черти се играе от отношенията с други хора, с обществото като цяло. Естеството на всеки човек е невъзможно да се разбере, разкрие, без да се знае поведението му в екипа.

Известни черти на характера

Те не са вродени, затова всеки има право да ги обучава в себе си. Известният учен И. Павлов подчерта, че човекът е единствената жива система, способна да се самоусъвършенства. По този начин, слабите войници, благодарение на добре проектираната работа, са способни да работят активно За да не може човек да изпитва затруднения с проявлението на волеви качества в конфликтни ситуации, те трябва да се развиват от най-ранна възраст, да обучават волята и да развиват такива волеви качества като:

 • Дейност;
 • самоконтрол, издръжливост (способността да се контролира собственото поведение в трудни условия на живот, да се въздържат от прекомерни емоционални изблици, прекомерна импулсивност в действията);
 • решителност (способността да се вземе решение навреме, способността, в който случай, да се спре дадена дейност, ако тя губи своята целесъобразност);
 • смелост, смелост, които са противоположни качества на страхливост.

Силни характерни черти

Хората със силен характер винаги се открояват от мнозинството и често тяхната личност е взета като пример за другите. Те се различават по това, че присъстват в характера си:

 • упоритост, помагайки да защитят своята позиция на живот, гледна точка;
 • целенасоченост, благодарение на която човек постига желания, който несъмнено добавя увереност към собствената си сила; слаби черти на характера
 • постоянство, защото благодарение на упорита работа всеки индивидуалност способни да култивират в себе си определени черти на характер.

Слабо характерни черти

Те включват всички тези качества, които няма да помогнат на човек да постигне това, което иска, да помогне за намиране на изход от трудна житейска ситуация и няма да помогне за самореализация:

 • слаба воля;
 • невнимание;
 • непредсказуемост;
 • несигурност.