Сега те питат за мотивацията на дейностите, защото в това се крие ефективността и потенциала на служителите на всяка компания. В рамките на тази концепция са набор от фактори, които са движеща сила за дадено лице, както и процесът на включване на себе си или други хора във всяка дейност.

Мотивиране на човешката дейност

Има различни видове мотивация, всеки от които трябва да се има предвид, тъй като всички те са еднакво важни. Следователно се открояват следните аспекти:

  1. Мотивационната система на индивида в общ смисъл, която се разглежда като набор от нужди, интереси, вярвания, хобита, стереотипи, идеите на индивида за нормата и много други.
  2. Мотивацията за постигане е аспирация. индивидуалност за високи резултати в областта, която е интересно за него и която самият той определи за важен за себе си.
  3. Мотивацията на самоусъвършенстването са мотивите на индивида в най-висшето си проявление, което може да бъде описано накратко като необходимост от самореализация.

Смята се, че дори най-блестящите идеи няма да бъдат приложени, ако хората, които участват в това, ще бъдат слабо мотивирани. Особено поразително е мотивацията на творческата и когнитивната дейност.

Мотивиране на дейността и поведението

За да има достатъчно мотивация за постигане на дадено лице, е модно да се използва мотивацията, която от своя страна също е разделена на два вида:
    творческа мотивация
  1. Външно влияние. Това въздействие има за цел да привлече човек към определени действия, които ще доведат до успех в желаната област. Изглежда сделка: "Аз правя това, което искате за вас, и вие го правите за мен."
  2. Създаване на мотивационна структура. В този случай говорим за образователни естеството на - треньорът ще научи човек да се мотивира. отнема значително повече време, но също така дава много по-ярки и по-интересни резултати.

С помощта на правилната мотивация е възможно не само да се изгради по-ефективно работата в компанията, но и да се постигнат други цели.