Всеки човек, без изключение, се стреми да подобри живота си, по всякакъв начин удобен за себе си, и често това, което задоволява едното, за другото може да изглежда просто дреболия. Но какво наистина ни мотивира да действаме по този начин и защо избираме този път за себе си, а не за другия?

Отговорът на тези въпроси се крие в социалната мотивация индивидуалност , представляващи придобитите във времето човешки нужди. Става дума за тези мощни сили, които могат да контролират поведението на човек, който ще кажем в нашата статия.

Социална мотивация

Ние се стремим да доминираме в обществото, с помощта на сила, материално богатство, искаме да се съобразяваме с приетите принципи на морала и да получим одобрението на другите. Тези желания пораждат необходимост от подобряване на техния социален статус, увеличаване на доходите, престижа и възнагражденията за тяхната работа. Всеки продавач на супермаркети мечтае да бъде директор, медицинска сестра в болницата иска да бъде лекар, войник генерал и подчинен мениджър. Такава социална мотивация на човек допринася за самоутвърждаването му, насърчава човека да постигне по-висок статус в обществото.

Най-силната мотивация за социалните действия на човека е подчинението на властта, изпълнението на заповедите на старейшините, спазването на законите на властта, дори и да не са винаги благоприятни за нас. Така например, по нареждане на директора служители на предприятия освобождават опасни вещества във водни тела, знаейки, че това вреди на околната среда.

Друг вид социално-психологически на мотивацията - желанието да достигне до нивото на известни, популярни и успешни личности. Това се проявява в имитирането на младежки идоли, копирането на поведението и стила на певците, актьорите, политиците и т.н.

Изхождайки от всичко, се стига до извода, че съотношението на социалната мотивация и рационалното поведение на човека са взаимосвързани понятия, в които желанието на индивида нараства в нуждите.