За да обясним процесите, протичащи в икономическото пространство, съществуват редица правила и закономерности. Едно от централните е пазарното равновесие на предлагането и търсенето - хармонична ситуация, която задоволява и двете страни, които комуникират. Тази концепция има практическа стойност, която ви позволява да направите съзнателно регулиране на отношенията.

Какво представлява пазарното равновесие?

Икономическата система може да се разглежда от гледна точка на най-доброто и най-лошото състояние. Пазарното равновесие е перфектно балансирана позиция, която не изисква корекция. Потребителите са доволни от качеството на продукта и цената му, а продавачите не се опитват да надуват цените, изкуствено да създават дефицит и да променят характеристиките на продукта, за да намалят производствените разходи.

Баланс в икономиката

Покупателната способност и продукцията са в постоянен контакт. Равновесието на пазара е най-добрата комбинация от двете позиции в икономиката. Анализирайте такива ситуации, когато използвате симулация, която демонстрира статика или динамика. При първия подход равновесието на пазара се оценява в един момент, а вторият вариант е насочен към изучаване на промените на всеки параметър във времето.

дисбаланс на пазара

Пазарни равновесни функции

Визуализацията на ситуацията се извършва чрез графики, които показват размера на търсенето и предлагането. С тяхна помощ можете да видите дисбаланса на пазара и да разберете причините за него. Основната характеристика на балансовата точка е цената, която има редица функции.

 1. Измерване . Помага да се разбере стойността на стоките.
 2. Измерване . Необходимо е да се сравни стойността на различните стоки и услуги.
 3. Информационни . Отразява нуждите, дефицита, излишъка.
 4. Балансиране . Позволява ви да намерите баланс между предлагането и нуждите, без да се стига до недостиг или излишък.
 5. Ръководство . Дава сигнал за променящите се нужди, на които трябва да отговарят производителите, за да поддържа пазарното равновесие.
 6. Стимулиране . Доставчикът се опитва да намали разходите, за да получи по-голяма печалба, докато собствениците на ресурси търсят най-печелившите райони, в резултат на което производствените фактори се разпределят рационално. Потребителите търсят по-ниска цена, опитвайки се да харчат оптимално парите си.
 7. Счетоводство . Отразява разходите за производство на продукта.
 8. Чуждестранна икономика . Използва се за транзакции и селища между държави.
 9. Разпределителни . Доказва пласирането на доходи, ресурси и стоки.

Какво е пазарното равновесие?

Аналитичните изследвания на пазарните колебания се извършват чрез формули и графично отражение на държавата, за да се опрости визуалното възприятие на настъпилите промени. Основните параметри на пазарното равновесие:

 • заявки;
 • предлагаме;
 • цена.

Видове пазарно равновесие

Изследователите използват два начина за оценка на пазарното равновесие.

 1. Подход на Walras . Това предполага взаимодействие между продавачите и потребителите в свободна конкуренция. Когато цената се отклони от равновесното действие на една от страните, тя помага да се върне на необходимото ниво. С недостиг на активни купувачи стават, с излишък - производители.
 2. Маршал модел на пазарното равновесие . Той приема описанието на дълъг период от време. Решението е направено по предложението, ако не е идеално, тогава производителят предприема мерки, като се съсредоточава върху сумата, която клиентът е готов да даде. При този подход механизмът на пазарното равновесие се проследява само от продавачите.
равновесие в икономиката

Равновесие на пазара и икономическа ефективност

Един от най-интересните сектори на икономическата теория е посветен на проблемите на равновесието, които могат да бъдат частични и общи. В първия случай става въпрос за отделен пазар, без да се отчита ефектът от промените в цените в едно отделение върху съседните райони, т.е. ефектът от обратната връзка. В общия баланс се обмисля близък контакт на цените на различни платформи, при който всеки субект може да извлече максимална полза от своите усилия.

Равновесието и ефикасността на пазара са взаимосвързани, тъй като при наличието на оптимален баланс ресурсите се разпределят по най-добрия начин. Производителите ги използват с максимална печалба, без да използват "мръсни" технологии. С ефективността на производството на продуктите, няма нови подходи за създаване на стоки и търговия няма да даде увеличение на печалбите.

Начини за постигане на равновесие на пазара

Купувачите и производителите са в непрекъснато взаимодействие, което помага да се намери най-добрата стойност. Нека разгледаме как се установява равновесието на пазара.

 1. Увеличение на цените . Необходимо е в случай на оскъдно освобождаване.
 2. Намалена цена . Може да помогне с излишните продукти.
 3. Стимулиращ проблем . Може да преодолее дефицита, но ще доведе до по-ниски цени.
 4. Отрязвания за освобождаване . Необходимо е да се повишат цените и да се елиминират проблемите с излишъка.