Понятието "социално положение" има няколко дефиниции, но същността остава непроменена. Това е стъпка, която човек има в екип - неизчерпаем източник, който ви позволява да влияете върху хората и да получавате определени облаги. Колективът гарантира публичното разпределение на членовете на обществото за няколко статута.

Какво е социалното положение?

Социалният статус е социална държава, която заема човек в колективно. Изчислява се според специфични за дадено общество показатели: богатство, националност, възраст. Този статут се определя от възможностите, образованието, способността да се държат публично. Първата такава концепция беше представена от историка Хенри Ман, но самата дума се появи в древния Рим. В продължение на много години се формират две дефиниции:

 1. Правен статут на лице или организация.
 2. Позицията на индивида в екипа, която определя неговите права и задължения към другите.

Видове социални статуси

Всеки човек от раждането има повече от един социален статус на дадено лице: студент, дъщеря, внучка, сестра, член на клуба. Такава класация помага на хората да си взаимодействат, определя отговорността за спазването на правилата. Социолозите разграничават три типа социални позиции:

 1. Роден : пол, раса, националност.
 2. Придобит или постигнат : нивото, което човек е заемал за сметка на усилията си.
 3. Предписано : място в екипа, заета, независимо от желанието: възраст, позиция в семейството.

За да се определи кое социално положение принадлежи на дадено лице, са разработени следните характеристики:

 • собственост;
 • богатство;
 • начина на съществуване;
 • образование;
 • произход.

Предписан социален статус

Лице получава предписан социален статус при раждането, не може да бъде променено генетично, с изключение на пола. Това включва и семейните отношения - син, брат или чичо, човек остава за цял живот. Придобитият социален статус включва променливи компоненти, това е мястото, което индивидът взима в обществото или семейството си. Понятието "съпруг" или "съпруга" се отнася до връзката, но е включено в придобития статут.

Като се вземат предвид всички съществуващи разпоредби, всяко лице определя за себе си основното състояние, на което той се определя. По-често това се отнася до професионална дейност или социален статус. В същото време може да възникне несъвместимост, социолозите определят 2 такива случая:

 1. Ако едно лице е на високо място в една група и много по-ниско в друга.
 2. Ако правомощията и преките отговорности на един статус пречат на изпълнението им в друг.
видове социални статуси

Постигнат социален статус

Постигнатият социален статус е това, което личността постига чрез собствените си усилия: заместник, политик, професор, изследовател. Това важи не само за успеха, но определението за "бездомник" или "трамп" също се отнася до този термин. Социалният статус определя поведението на дадено лице, способността му да говори, облича, комуникира. Много често е трудно хората да комбинират различни статуси, трудно е една добра майка да остане добре позната бизнес жена, задълженията започват да конфликт и трябва да направите избор, който не винаги е лесен и приятен, но не можете да направите без него.

Почти всеки постигнат социален статус на човек има отличителни белези:

 • военните - еполети;
 • лекарите имат бели халати;
 • престъпниците имат татуировки.

Как са социалното положение и социалната роля?

В обществото социалният статус и социалната роля са неразривно свързани. Социалната роля е модел на поведение, който съответства на статуса, като се вземат предвид изискванията на екипа. През 19 век висшето общество изисква строго придържане към определен етикет, ако човек не направи това, като пренебрегне социалната роля, тогава ще загуби статута си в обществото. Ако главата на семейството е длъжна да осигури роднини, но не е в състояние да се справи с тази роля, тя се премества в друго лице в кръг роднини.

Социален статус и социално здраве

Социолозите наричат ​​социалното здраве един много важен аспект - състоянието на организма, което характеризира способността на индивида да контактува с обществото. Създава се през живота, под влиянието на родители, другари, съученици и колеги, като същевременно се определя социалният статус на дадено лице. Съществуват 2 най-важни компонента на социалното здраве:

 1. Морал: морални и етични качества и ценности за личното поведение.
 2. Стойности в трудовите дейности: принципите на главата, подчинените.

Как да подобрим социалния статус?

Много хора искат да имат по-висок социален статус, което е естествено желание на човека. Възможно ли е да се промени социалният статус на дадено лице? Достатъчно, но тази работа не е за една година, изискваща значителни усилия. Няколко препоръки за това, което е необходимо за повишаване на позицията в обществото:

 1. Подобрете самочувствието . Определете отрицателните аспекти на личността, от външния вид до способността да се обличате и да се държите, да се опитате да направите правилни корекции.
 2. Обърнете внимание на физическото развитие . Регистрирайте се за секция или фитнес, можете да изберете спорт, който е популярен в кръгове, където бих искал да се върти.
 3. Направете план за развитието на разузнаването . Идентифицирайте списък на музеите, които си струва да посетите, книги - четете, филми - за да видите. Изборът трябва да бъде направен, като се вземат предвид вкусовете на избраното общество. Колкото повече човек знае и знае, толкова по-висок е неговият социален статус.
 4. Работа по глас и дикция . Най-добре е да потърсите професионален съвет.
 5. Преодоляване на социалните страхове . Направете нови познати на срещи или партита, концерти, интересни срещи. Можете да започнете с виртуална комуникация в правилните форуми, тя ще ви помогне да придобиете опит и да избегнете грешки в реалния живот.