Първоначалният грях е нарушение на първите хора, Адам и Ева, Божиите заповеди за послушание. Това събитие доведе до изключването им от божественото и безсмъртието. Смята се за греховен. разваляне , влязла в природата на човека и предавана при раждането от майка на дете. Освобождението от първоначалния грях се случва в тайнството на кръщението.

Малко история

Първоначалният грях в християнството заема значителна част от ученията, тъй като всички злини на човечеството са изчезнали от него. Има много информация, в която са описани всички понятия на този акт на първите хора.

Падането е загуба на възвишено състояние, т.е. живот в Бога. Това състояние на Адам и Ева беше в Рая, в контакт с най-висшето Добро, с Бога. Ако Адам се бе съпротивлявал на изкушението, той щял да бъде абсолютно неудобен от злото и никога нямаше да напусне небето. Променяйки съдбата си, той завинаги се отдръпва от съюз с Бог и става смъртен.

Първият вид смъртност се състои в смъртта на душата, която се е отклонила от божествената благодат. След като Исус Христос спаси човешката раса, отново имаме шанса да върнем божествеността в нашия живот, изпълнен с грях, за което просто трябва да се борим с тях.

Единението на оригиналния грях в древността

В старите времена това беше направено с помощта на жертва, за да се коригират нараняванията и обидите, нанесени на боговете. Често всички видове зверове били в ролята на Изкупител, но понякога били хора. В християнската доктрина е общоприето, че човешката природа е грешна. Въпреки че учените доказват, че в Стария завет, а именно в местата, посветени на описанието на падането на първите хора, никъде не е писано за "първоначалния грях" на човечеството, нито че то е предадено на следващите поколения хора, нищо за изкуплението. Това казва, че в древни времена всички ритуали на жертвоприношение имат индивидуален характер, преди те да изкупят личните си грехове. Това е написано във всички писания на исляма и юдаизма.

Християнството, след като заема много идеи от други традиции, прие тази догма. Постепенно информацията за "оригиналния грях" и "изкупителната мисия на Исус" беше вкарана твърдо в учението и нейното отричане се смяташе за ерес.

Какъв е първоначалният грях?

Оригиналното състояние на човека носеше идеалния източник на божествено блаженство. След като Адам и Ева съгрешиха в Рая, те загубиха духовното си здраве и станаха не само смъртни, но и научили какво страдание е.

Благословеният Августин смята, че есента и изкуплението са двата основни стълба на християнската доктрина. Първото учение за спасение е било интерпретирано от православната църква от дълго време.

Същността му беше, както следва:

  • първите хора са създадени перфектно в тялото и душата;
  • всичко, което ги обграждаше, беше съвършено и изпълнено с благодат;
  • оригиналния грях в християнството
  • за да изпитат тяхното послушание, те получиха заповед да не очакват плодове от едно небесно дърво.

Тяхното съвършенство не им позволи да паднат само преди падането, но Сатана им помагаше. Това е това незачитане на заповедта и е вградено в понятието за първоначален грях. При наказание на неподчинение хората започнаха да изпитват глад, жажда, умора, страх от смърт , След това виното се предава от майка на дете по време на раждането. Исус Христос е роден по такъв начин, че да остане несвързан с този грях. Въпреки това, за да изпълни мисията си на Земята, той си пое последствията. Всичко това беше направено, за да умре за хората и по този начин да спаси следващото поколение от греха.