Всеки знае, че човешкият живот и потока на труда в определен период от време. Трудът е социална, полезна дейност, която може да бъде много разнообразна. Работата обаче във всеки случай не трябва да отнема почти цял живот. Следователно бяха създадени видовете разходи за работно време.

Работното време в трудовото законодателство или в сърцето му се нарича част от календарното време. Служител, който в съответствие с правилата е длъжен да изпълнява задълженията си в организация или друго предприятие, където има вътрешни трудови разпоредби.

Какво е времето, измерено по време на работа?

Работното време на служителите, продължителността им, се определя от държавата. Това време зависи от това колко е развита дадена държава. Нейните икономически и политически фактори влияят и на видовете трудово време.

Работното време се измерва - ден, смяна и работна седмица.

Видовете работно време попадат в категории:

 1. Нормалното работно време за служителите не надвишава 40 часа седмично. Нормална продължителност - най-често срещаният вид работа. Работниците, работещи в вредни предприятия, имат работен ден, който не надвишава 36 часа седмично.
 2. Намалената продължителност е за лица под 18-годишна възраст. За тези, които са обучени в производството. За учители и работещи в учебни заведения За хора с увреждания с увреждания група 1 и 2, които имат медицински сертификат, позволяващ наемане на работа. Жени, които работят в селските райони. Също така намалява времето, когато работите през нощта.
 3. Представени са различни варианти за работа на непълен работен ден за:
  • хората, които сключват споразумение с работодателя и плащането им, зависят от развитието;
  • бременни жени (при поискване);
  • жени с деца до 14-годишна възраст (до 16-годишни деца с увреждания);
  • работници, които се грижат за болни (членове на семейството си или болно лице по договора).
 4. Видовете работно време за служител, установеният намален работен ден не ограничават трудовите му права. Получават му празници и уикенди. Пълният годишен отпуск и период на намалена трудова активност са напълно включени в трудовия опит.

Работната промяна се установява от институцията по време на работната програма на смени. Продължителността и промяната на работните смени се вземат предвид. В предприятията, в които присъствието на работници се изисква дълго време на работното място, те организират работа на смени. За този режим на работа не е възможно да се спазва продължителността на ежедневното работно време. Администрацията обобщава и въвежда. Друга администрация на институцията прилага гъвкав работен график, което означава намиране на работници на работното място в удобно време за служителя (началото и края на работния ден). Работното време е строго фиксирано през отчетния период (седмици, работни дни, месеци и др.).

Как да измерваме работния ден?

Работният ден е времето на служителя, който работи през деня, но има един час почивка за обяд. Учреждение за хранене концепцията и видовете работно време Паузата може да бъде затворена изцяло или на части (например голяма пощенска станция).

Служител по време на работния ден на неговата смяна е длъжен да бъде на своето работно място и да изпълнява задълженията си в съответствие с колективен или трудов договор.

Работната седмица обикновено е пет дни и два почивни дни - най-често срещаната форма. Продължителността на дневната петдневна работна седмица се определя от работната програма или трудовите разпоредби.