Възприемането на свойствата и взаимоотношенията на обектите в космоса много често води до появата на визуални илюзии.

Визуалните илюзии се наричат ​​неправилни или изкривени възприятия за размера, формата, цвета или разстоянието на обектите.

Илюзии и тяхната психология

Илюзиите имат различен характер халюцинации защото последното възниква от нищо в отсъствието на обекти на външна реалност, които биха могли да засегнат сетивата. Халюцинациите имат централен произход и са свързани с нарушение на мозъчната активност. Илюзиите възникват в възприемането на съществуващи обекти в действителност, които засягат рецептори ,

Визуални илюзии - психология

Визуалните илюзии могат да имат различен характер, в зависимост от това, че са класифицирани:

  1. Фалшиво възприемане на величината на субекта.
  2. Нарушаване на формата на предметите.
  3. Илюзии за геометрична перспектива.
  4. Преоценка на вертикални линии.

Оптични илюзии - психология

Оптични илюзии - оптична илюзия, грешки в оценката и сравнение между пропорциите на различни обекти, разстояния и т.н.

Психолозите знаят, че показанията на органите на възприятие далеч не са винаги недвусмислени и верни. Те зависят от много фактори на околната среда, както и от настроението, физическото и психическото състояние на дадено лице. По този повод се провеждат много научни изследвания, особено по отношение на оптичните илюзии, чийто ефект е бил всеки човек, т. Нар. Паралакс.

Паралакс - изместването на обекти, разположени на различно разстояние от окото на наблюдателя. Това изместване може да бъде причинено от движението на очите му. Така например, когато се движите в кола, изглежда, че предмети, които са по пътя "бягат" по-бързо от тези, които са на по-голямо разстояние.

Такива примери могат да бъдат цитирани толкова, колкото те са универсално присъстващи в нашия живот и често се намесват. особено Илюзии в психологията Важно е да се вземе под внимание влиянието на такива фактори при провеждане на различни експерименти и проучвания върху визуалната модалност, тъй като те значително влияят върху резултатите.

Психология на илюзиите

Експерти твърдят, че появата на визуални илюзии, дължащи се на стереотипи, дори и да се разглежда в действителност, явлението е в противоречие с вече познатото.

Заключение психолози и учени правят същото - причините за психологическите илюзии най-често се свързват не толкова с психо-физиологичните явления, колкото с физическото неправилно възприемане на мозъка.