Чувствата и емоциите на човека са много гъвкави. Те представляват общопризнато значение в човешкия живот, но класификацията на чувствата и емоциите има няколко вида. Всеки учен, който се стреми да даде точна класификация, отличава по свое усмотрение определени характеристики и характеристики.

Така според класификацията на американския психолог Isard, емоциите включват такива психологически състояния като: изненада, вина, страдание, интерес, страх, радост, срам и т.н.

Чувствата, от своя страна, са най-сложната форма на потока от емоционални процеси в живота на всеки човек. И ако разглеждаме чувства на емоция под такъв ъгъл, те се състоят от концептуални и емоционални компоненти.

По този начин сетивата са специализирани органи, чрез чиято помощ човешката нервна система е способна да получава различни стимули от вътрешната и външната среда. Човекът възприема тези раздразнения като усещания.

Раздразненията, които засягат човешките сетива, влияят върху хода на емоционалните му процеси.

Класификация на сетивата

В зависимост от техния произход и структура, сетивните органи са разделени на:

  1. Стремеж и миризма. Техните рецепторни клетки се развиват от ембрионалната нервна плоча.
  2. Орган на вкус и баланс. Техните сетивни елементи са сензорно-епителни клетки. Това са вторични чувствителни чувствителни органи.
  3. Touch. Тези сетивни органи нямат ясна структурна система.

Нека анализираме как класифицирането на чувствата и емоциите зависи от различните човешки потребности.

Така че, различавайте емоциите и чувствата:

  1. Естетична.
  2. Морал.
  3. Практически.
  4. Интелигентна.
  5. По-висока.

По този начин класифицирането на чувствата на човек зависи от социалните му нужди, например, любовта към страната, може да се припише на по-високи чувства. Те са отговорни за по-високите социални потребности на хората.

Моралните проявяват и зависят от междуличностните взаимоотношения. Човек изпитва морални чувства, както за други хора, така и за класификация на чувствата за себе си. Например, любов, съвест, приятелство.

Практическите чувства са различни видове опит (труд и други сфери на дейност).

Интелектуалците намират изражение, когато човек изпитва изненада или радост, научавайки нещо ново. Естетичните чувства се проявяват, когато гледате нещо красиво, вдъхновяващо.

Струва си да се отбележи, че чувствата и емоциите нямат граници на тяхното проявление. По този начин човек може да усети двойствеността на чувствата (т.е. в един миг и да се възхищава на някого, но в същото време да осъди същия човек за нещо друго).