Повечето потребители лесно работят с термини, а не наистина мислят за тяхното значение. Дори фактът, че една дума се използва в различни контексти, вече не е изненадващо, въпреки че този аспект трябва да се обърне внимание. Какъв е интерфейсът - взаимодействието между хората и технологиите, което в наши дни се проявява в много области.

Интерфейс - какво е това?

Често тази дума мига в компютърната терминология, макар че е чест посетител и в съвсем различен контекст. В инженерната психология терминът се обяснява като различни методи на комуникация между потребителя и офис оборудването. Обозначението "интерфейс" идва от английския език, в превод означава "между хора". В областта на интернет технологиите този термин обхваща обединени комуникационни системи, които гарантират обмена на данни между обектите. Най-често срещаният термин е "потребителски интерфейс" - набор от методи, които помагат на човек да управлява оборудването.

Специалистите разграничават два типа:

 1. Тип логически интерфейс. Набор от установени алгоритми и договори за обмен на данни между елементите.
 2. Физическият тип интерфейс. Свързването на автоматични, физиологични и многофункционални данни, с помощта на които се осъществява комуникацията.

Класификацията му има този термин в дефиницията на набор от софтуер и хардуер, които образуват взаимосвързаността на устройствата:

 1. Интерфейсът на машината е комбинация от проводници, интерфейсни схеми с елементи от компютър и сигнализационни алгоритми. Има просто свързани и многократно свързани.
 2. Външен интерфейс - концепцията за връзката между компютър и отдалечени устройства. Има периферен интерфейс и мрежа.
интерфейс какво е това

Какво представлява един интуитивен интерфейс?

Какъв е потребителският интерфейс е видът, в който един човек представлява едната позиция, а другата - устройството. Фразата често се отнася до ИТ хората, но вече в тълкуването на набор от начини и закони на взаимодействие на системата:

 • TV меню и дистанционно управление;
 • часов екран и неговите настройки;
 • табло с устройства и лостове за управление.

Ако разгледаме интерфейса на системата, като комуникация между потребителя и офис оборудването, то може да се характеризира като диалог. Потребителят изпраща заявки за данни до офис оборудването или иска помощ и в замяна получава необходимите коментари или насоки за действие. Интерфейсът на използваемост е характеристика на това колко удобно е, ергономично и какви усилия е необходимо, за да получите възможно най-добрия резултат.

Какъв е интерфейсът на сайта?

Ако интерфейсът е набор от хардуер и софтуер, който гарантира взаимодействието на устройствата, тогава интернет страницата е вграден механизъм за комуникация между потребителя и системата. Потребителят може:

 • използване на услугите;
 • да правят поръчки и поръчки;
 • попълнете въпросника.

Какво е "приятелски интерфейс"? Терминът означава, че видът на ресурса е подобен, механизмът на функционирането му е ясен, системата дава ясни препоръки. Основни изисквания за интерфейса на сайтовете:

 • естественост;
 • последователност;
 • директен достъп до системата за помощ;
 • консистенция.

Какъв е интерфейсът в компютъра?

Много важна роля играе потребителският интерфейс на приложението, тъй като самата програма се оценява за тези показатели. Разработчиците отбелязват следните ключови моменти:

 1. Позоваване на устройството, за което се прави заявката.
 2. Иконата трябва да отразява основната идея.
 3. Областта, в която е натиснат сензорният екран, трябва да има значителна грешка.

Интерфейс на операционната система

Има и термин като "интерфейс на операционната система" - набор от инструменти, които се приемат от екипите за управление. Следва разбивка в подвид:

 1. Интерфейсът на командния ред е вид текстова комуникация между потребителя и компютъра, когато фразата се въвежда ръчно на клавиатурата.
 2. Интерфейс на програмата - заявки за предаване на програми. Разработена е серия от помощни програми, от които потребителят избира.
потребителски интерфейс

Какъв е интерфейсът на програмата?

Интерфейсът на програмата е набор от водещи компоненти на програмата, които помагат на потребителя да изпълни няколко действия: ключове и прозорци на монитора. За да виждат филма, те използват програмния медиен плейър и вече настройват бутоните и двигателите за изображения и звук. Интерфейсът на системата гарантира необходимите данни в програмите, разпределя два типа интерфейсни страници:

 1. Запитвания, при които се прилага ориентиран към менюто подход.
 2. Резултати от търсенето.

Интерфейс на играта

Какво представлява графичен интерфейс е вид потребителски интерфейс, в който менютата и бутоните се показват на екрана под формата на графични изображения. Тя дава възможност на онлайн геймърите да контролират героите и да комуникират с други играчи. Благодарение на тази програма потребителите въвеждат всякакви действия с фигури, като използват мишка или клавиатура. Този вид е създаден за удобство в работата на технически специалисти, но в крайна сметка се превърна в изобретение, което формира пазара на персонални компютри.