Смята се, че всеки лош акт на човек е взет под внимание и той със сигурност ще му бъде наказан. Вярващите вярват, че само един праведен живот ще ви помогне да избегнете наказанието и да бъдете в Рая. Съдбата на хората ще бъде решена в Последната присъда, но не е известно кога ще бъде.

Какво означава това Последно решение?

Съдът, който ще засегне всички хора (живи и мъртви), се нарича "ужасно". Това ще се случи, преди Исус Христос да дойде на земята втори път. Смята се, че мъртвите души ще бъдат възкресени и живите ще бъдат променени. Всеки човек ще получи вечна съдба за действията си и греховете в Последната присъда ще излязат на преден план. Много хора погрешно вярват, че душата се явява пред Господа на четиридесетия ден след смъртта му, когато се взема решение къде ще попадне Небето или Ада , Това не е процес, а просто разпределение на мъртвите, които ще очакват "Х време".

Последният съд в християнството

В Стария Завет идеята за Последната присъда е представена като "Ден на ГОСПОДА" (едно от имената на Бог в юдаизма и християнството). На този ден ще има празник на победата над земните врагове. След убеждението, че мъртвите могат да се издигнат, "Денят на Йехова" започна да се възприема като последната съдба, започнала да се разпространява. Новият Завет заявява, че Последната присъда е събитие, когато Синът на Бога слиза на земята, седи на трона и всички народи се явяват пред него. Всички хора ще бъдат разделени, а оправданите ще стоят отдясно, а осъдените ще застанат вляво.

 1. Част от неговата власт, Исус ще повери на праведните, като апостолите.
 2. Хората ще бъдат съдени не само за добри и зли дела, но и за всяка празна дума.
 3. Светите отци на последната присъда заявиха, че има "памет на сърцето", в която се отпечатва целият живот, а не само външен, но и вътрешен.
каква ужасна преценка изглежда

Защо християните имат божествена присъда за Бога?

Има няколко имена за това събитие, например, великият ден на Господа или деня на Божия гняв. Окончателното решение след смъртта се нарича не от факта, че Бог ще се появи пред хората в ужасяваща мания, а напротив, той ще бъде обграден от блясъка на своята слава и величие, което ще предизвика страх в много хора.

 1. Името "ужасно" се дължи на факта, че на този ден грешниците ще треперят, защото всичките им грехове ще станат публични и ще трябва да бъдат държани отговорни за тях.
 2. Също така е страшно, че всеки ще бъде съден публично пред лицето на целия свят, затова няма да е възможно да се избегне истината.
 3. Страхът възниква от факта, че грешникът ще получи неговото наказание не за известно време, а завинаги.

Къде са душите на мъртвите преди Последния съд?

Тъй като никой не е успял да се върне от следващия свят, цялата информация, свързана с отвъдното, е предположение. Посмъртните изпитания на душата и последната Божия присъда са представени в много писания на Църквата. Смята се, че 40 дни след смъртта душата е на земята, която живее за различни периоди, като по този начин се подготвя за среща с Господ. Разбирайки къде са душите преди Съдния ден, си струва да кажеш, че Бог, гледайки предишния живот на всеки мъртъв човек, определя къде ще бъде в рая или в ада.

Какъв е Последният съд?

Светите, които са написали свещените книги от думите на Господ, не са били дадени подробна информация за Последния съд. Бог показа само същността на това, което ще се случи. Описание на последното решение може да бъде получено от иконата със същото име. Изображението е образувано във Византия през осмия век и е признато за канонично. Писанието е взето от Евангелието, Апокалипсиса и различни древни книги. От голямо значение бяха откровенията на Йоан Богослов и пророк Даниил. Иконата "Последна присъда" има три регистри и всеки има свое собствено място.

 1. Традиционно, в горната част на образа е Исус, който е заобиколен от двете страни от апостолите и те са пряко включени в процеса.
 2. Под него стои тронът - съдебният трон, на който са копие, бастун, гъба и Евангелието.
 3. По-долу са тълпащите ангели, които така свикват всички на събитието.
 4. Долната част на иконата показва какво ще се случи с хора, които бяха праведни и грешни.
 5. От дясната страна има хора, които са извършили добри дела и ще отидат в Рая, а също и Божията Майка, ангели и Рай.
 6. От друга страна, Ада е представена с грешници, демони и Сатаната ,

Различни източници описват други подробности от Последната присъда. Всеки човек ще види живота си в най-малък детайл, не само от негова страна, но и през очите на хората около него. Той ще разбере кои действия бяха добри и кои бяха лоши. Оценяването ще се проведе с помощта на люспи, така че добри дела ще бъдат поставени на една чаша, а злите дела от другата.

Кой е присъствал в последния съд?

При вземането на решения човек няма да бъде сам с Господа, тъй като действието ще бъде отворено и глобално. Окончателното решение ще бъде осъществено от цялата Света Троица, но ще бъде разгърната само от ипостазата на Божия Син в лицето на Христос. Що се отнася до Отец и Светия Дух, те ще участват в процеса, но от пасивната страна. Когато дойде денят на Божия съд, всеки ще бъде отговорен с него пазители ангели и близки мъртви и живи роднини.

гибел

Какво ще се случи с грешниците след последния съд?

Божието слово изобразява няколко вида мъчения, на които хората, водещи греховния живот, ще бъдат изложени.

 1. Грешниците ще бъдат отстранени от Господа и проклети от тях, което ще бъде ужасно наказание. В резултат на това те ще пострадат от жаждата на душите си да се приближат до Бога.
 2. Разбирайки онова, което очаква хората след Последния съд, си струва да се отбележи, че грешници ще бъдат лишени от всички благословии на небесното царство.
 3. Хората, които извършват лоши дела, ще бъдат изпратени в бездната - място, от което се страхуват демоните.
 4. Грешниците ще бъдат непрекъснато измъчвани от спомените за техния живот, които са унищожили със собствените си думи. Съвестта и съжалява, че е невъзможно да се промени нищо, ще ги измъчва.
 5. В Светото Писание са описания на външно мъчение под формата на червей, който не умира, и нежелан огън. Грешниците чакат плач, скърцане със зъби и отчаяние.

Притча за Последната присъда

Исус Христос каза на вярващите за Последната присъда, за да знаят какво да очакват, ако се отклонят от праведния път.

 1. Когато Божият Син идва на земята със свети ангели, той ще седне на престола на собствената си слава. Всички народи ще се съберат пред него и Исус ще отдели доброто от лошите.
 2. В нощта на Последния съд Божият Син ще поиска всеки акт, като твърди, че всички лоши действия, извършени срещу други хора, са били направени за него.
 3. След това съдията ще попита защо не помага на нуждаещите се, когато онези, които поискаха подкрепа и грешниците, ще бъдат наказани.
 4. Добрите хора, които водят праведен живот, ще бъдат изпратени в Рая.