Напоследък често може да се говори за проблема за духовността на съвременното общество. Религиозни водачи, културни дейци и дори депутати говорят много и красиво, се разгневят на медиите и говорят за разрушителното въздействие върху младото поколение. Не може да се каже, че не са предприети мерки за развитие и образоване на духовността на индивида - информацията, която се дава чрез средствата за масово осведомяване, се контролира строго, в училищата се въвеждат религиозни предмети и по централните телевизионни канали се виждат програмите, ръководени от духовни пастори. Никой не казва, че това е лошо, но има съмнение, че всички тези действия биха могли да помогнат за решаването на проблема с човешката духовност. Защо, да го разберем.

Каква е духовността на човека?

Преди да говорим за духовността и липсата на духовност на индивида, е необходимо да се определи какво трябва да се разбере от тези понятия, тъй като има много погрешни схващания в тази област.

Грубо казано, духовността е желание за самоусъвършенстване на духа, липса на привързаност към чувствения живот, ниски удоволствия. Следователно, липсата на духовност е желанието да се насити (да не се бъркаме с елементарното удовлетворение) нуждите на физическото себе си, без да мислим за нищо друго.

Често духовността на човек е свързана с религията, посещава религиозни институции и чете литература от този род. Но все пак е невъзможно да се постави равен знак между религиозността и духовността, има много примери, където хората, които редовно посещават църква, са най-лошите представители на човешката раса. Кръстът (полумесец, червена нишка на китката) е само символ на духовността, но не и нейното проявление.

Не може да се каже, че духовността зависи от образованието - познаването на законите на Нютон, датите на кръщението на Рус и имената на апостолите няма да спасят човек от глухота на болката и страданието на другиго. Следователно, когато ни е казано, че въвеждането на религиозно образование ще допринесе за полагането на основите на духовността, човек може да симпатизира само на такава несправедлива вина.

Духовността не се преподава в училище, животът я учи. Някой вече пристига в света с това качество, което, като остарява, се превръща в ясна представа, че всичко осезаемо - преходно и без вътрешно запълване, няма смисъл. Някой се нуждае от сериозни тестове за живот, за да го разбере Проблемът на духовността тази проста истина. По този начин духовността винаги е съзнателен избор на човек, а не мнение, наложено от някого. Това е като музиката, която слушаме при повелята на сърцето, а не на съветите на музикалните критици.

Понякога можете да чуете, че съвременната жена, културата и духовността, концепциите не са сравними, казват те, че сме толкова затънали в ежедневните проблеми, че обичаме толкова много пари, че няма повече място за нищо. Може би това мнение има право да съществува, само онези, които казват така, се опитват да си спомнят, когато последните изчезнат пред красивата картина, без да се опитват да изчислят колко точно това чудо може да струва.