Всяко лице създава самостоятелно своя собствен живот и формира различни събития в него. Трябва да знаете, че мислите и емоции може да се материализира. За да определите причината за неуспехите, първо трябва да анализирате вашите мисли и емоции. За да получите допълнително силата на Вселената, можете да проведете специален ритуал, за да привлечете късмет. Такива магически ритуали винаги са съществували, те са изпитани по време. Благодарение на това вие не само ще получите силата, за да разрешите евентуални проблеми, но и да оптимизирате оптимистичния начин, който ви позволява да вярвате в собствената си сила и в успеха на бъдещите начинания.

Ритуал за късмет с помощта на огледало

За него трябва да вземете малко огледало и да го разгледате, за да кажете тези думи: "Огледалото, огледалото, светлият прозорец, отразяват всички неприятности и бариери, отнемат от пътя ми, само добър, добър късмет и успех ме привличат. Амин. Амин. Амин . " Освен това шийте чантата, която трябва да е синя. За да завършите ритуала за късмет в живота, трябва да поставите в него огледало, листо с вашето име, фамилия, име и дата на раждане. Носете го със себе си през цялата седмица. След изтичане на крайния срок го вземете само при необходимост.

Пълнолуние ритуал за късмет

Този ритуал може да се извършва само на пълнолуние, което пада в неделя. Идеалното време за церемонията от 12 до 3 часа през нощта. Застанете пред огледалото, което задължително трябва да докосне стената. По време на ритуала на добър час и късмет в ръката си, трябва да запазите запалена свещ. Поглеждайки в огледалото, трябва да прочетете конспирацията три пъти: "Жената, която е в ковчега и я пази ковчега. Ходил си смело на земята, направи си магьосничеството. Щастието, събрано и отнета от хората, открадна късмета и дадено на себе си, даде на мен мъртъв човек, късмет. Дай ми, магьосница, щастие в сделката. Аз ви заповядвам на четиридесет и първия псалом и псалом четиридесет и едно и на черна магия. Отнемам късмета и щастието си на сделката. Амин. Амин. Амин . "