Репродуктивното здраве е доста сложен термин и всички го разбират по различен начин. Ако следвате общоприетото определение, дадено от Световната здравна организация на тази фраза, това означава пълна психологическа, социална и физическа готовност за секс с цел продължаване на състезанието. Освен това репродуктивното здраве на дадено лице предполага липсата на инфекции и други неблагоприятни състояния на тялото, които могат да повлияят на неблагоприятния изход от бременността, невъзможността за повторно зачеване или раждането на по-ниско дете.

Фактори, които унищожават репродуктивното здраве

Просто има невероятен брой аспекти, които могат да окажат негативно влияние върху способността за потомство. И така, какво предотвратява опазването на репродуктивното здраве:

 • твърде ранното начало на сексуалната активност и нейните негативни последици;
 • инфекции и болести, предавани по полов път;
 • неморално поведение;
 • лоши екологични условия и нискокачествена храна;
 • генетични нарушения и хормонални нарушения;
 • изобилие от вредни привързаности и т.н.

Репродуктивното здраве на мъж, както и на жена, трябва да се поддържа от ранна детска възраст. Това предполага своевременно разглеждане на съответните лекари, спазване на правилата за лична хигиена на детето и режима на деня. Безплодие при мъжете Тя може да бъде предизвикана от много фактори, като алкохолизъм, употреба на стероиди, навика да се носят тесни бельо или да се изпарява в банята за дълго време.

Репродуктивен период

Този термин се разбира като част от живота на мъж или жена, по време на който те са в състояние безопасно да зачене, да носят и да раждат дете. В различните страни този показател се изчислява по различни начини, тъй като се влияе от много статистически показатели. Обикновено се смята, че една жена е готова да продължи рода, когато започне първата си менструация и репродуктивната фаза свършва, когато тя дойде менопауза , Оптималната възраст на човека не трябва да надвишава знака от 35-40 години. Човешката онтогенеза и репродуктивното здраве са неразделна част един от друг. Този факт се дължи на факта, че на всеки етап от своето развитие човек може самостоятелно или под влияние да влоши или подобри качеството на своя живот и способността да възпроизвежда своя собствен вид.

Репродуктивно здраве

Всяка държава разработва набор от законодателни актове, които установяват правата на населението да продължи състезанието. Основните мерки, предприети в тази област, включват:

 • предоставяне на безплатна медицина;
 • предотвратяване на нарушения на репродуктивното здраве;
 • преминаване на задължителни медицински прегледи;
 • извършване на обяснителна работа от социалните работници;
 • повишаване нивото на материално и морално благополучие на населението и т.н.

Репродуктивното здраве и поведението до голяма степен зависят от тактиката на образованието, която се използва в семейството. В крайна сметка близките хора имат най-голямо влияние върху млад член на обществото и му пожелават само най-доброто.

Критерии за репродуктивно здраве

За да се оцени способността на даден човек да се размножава, е създадена специална система от общи и специфични критерии, като например:

  човешкото репродуктивно здраве
 • лошо здраве;
 • промени в лабораторните данни за биологичните материали;
 • неуспехи в работата на системите и органите;
 • оценка на статистическите показатели за фертилитета и смъртността;
 • състояние на детеродна възможност и т.н.

Репродуктивното здраве на хората и обществото трябва да се превърне в норма на поведението на населението на всяка страна, тъй като чрез съвместните усилия може да се коригира влошаващата се демографска ситуация.