Уважение към страната, нейната история, желанието да се промени страната за по-добро, да я направи по-красива, да запази и да оцени родината си - обикновено това е патриотизмът на всеки човек. Но би било интересно да разберем кой е патриотизмът в нашето време, дали същите ученици са готови да действат, както прапрадядовете им, които като обикновени тийнейджъри се втурнаха към фронта, за да защитят бащината си земя.

В речниците често е възможно да се отговори на определението за патриотизъм като любов към родния език, към земята, природата и силата, която защитава своя народ. Национализмът и патриотизмът не са идентични, а близки понятия. Те имат редица различия и общи характеристики. В допълнение, патриотизмът произлиза от национализма.

Помислете за ясен пример за проявление на национализъм и патриотизъм. Например, всяко семейство обича своя собствен дом и близките си. Но тази любов е различна. Ако семейството се премести в друга къща, няма да скърби толкова много, ако някой близък до тях умре. Тоест, патриотизмът е разширяване на дефиницията на човешката любов към дома, а национализмът е към разширяване на семейството.

В патриотизма най-важното е държавата, а в национализма - любовта, понякога прекалено фанатична, към собствения народ. Според изследване сред децата в училищна възраст патриотизмът се формира в:

  1. Познаване на историята, уважение към опита на по-възрастните поколения, историческото му минало.
  2. Демоция, както към собствената страна, така и към собствения бизнес, идеи, нагласи, семейство.
  3. Защита на държавните ценности, уважение към вековните традиции.

Трябва да се отбележи, че патриотизмът се проявява в уважение към културните ценности на своята страна и към уважение към сънародниците си. Смята се, че образованието на любов към родината трябва да се постави от ранна детска възраст, но, уви, патриотизмът е толкова свободна концепция, че може лесно да стигне до расизъм или национализъм. През последните години може да се види широката популярност на различни неофашистки и други организации. Именно в тази ситуация проблемът за патриотизма се проявява. Всеки трябва да осъзнае, че проявлението на патриотизма не е фанатична, дива любов както за страната, така и за нашето население, но и за уважение към другите. Като показва уважение към другите националности и култури на други страни, човек показва, че е способен на истински патриотизъм, истинска предана любов към бащината си земя.

Истински и фалшив патриотизъм - различията

Това се случва, че човек само се стреми да се преструва, че с цялото си сърце е готов да се изправи за ценностите на своята държава, че е истински патриот. Основната му цел е да постигне лични цели или подобна игра на обществото, за да има добра репутация. Това е фалшив патриотизъм.

Струва си да се отбележи, че истинският и фалшив патриотизъм е различен, тъй като първият се основава на истинската любов към родината. Човек не иска да каже на всеки минувач за това, той просто знае, че е в състояние да се изправи за своето състояние в точния момент. В днешно време понякога е възможно да се сблъскаме с нещо като "криза на патриотизма", причинена от ниския стандарт на живот на населението и на патриотизма неефективни образователни и обучителни политики.

За да се избегне появата на нови организации с подчертан национализъм или да се намали броят на съществуващите, трябва да се припомни, че чувството за патриотизъм трябва да произхожда от семейството, приятелите на човека, от паметта на по-старото му поколение, което дава последната сила за доброто на своята родина. И е необходимо да се помни, че установените от тях традиции са необходими, за да се умножи всеки човек.

Така че, е необходимо да се култивира патриотизъм в себе си, вашите деца, от самото раждане. Всъщност, поради нееднаквото патриотично възпитание, обществото приема хора с изразени античовешки възгледи.