Богатството на човешкия свят на емоциите далеч надхвърля най-простите емоционални реакции при животните. Голямата роля на емоциите и чувствата в развитието и оцеляването на човечеството са също допълнителен ресурс за решаване на проблемите. Помислете за основните типове и функции на емоциите и чувствата.

Основните видове и функции на емоциите:

  1. Регулаторната функция на емоциите се изразява във факта, че емоциите помагат да се разбере разликата между текущата мотивация и вътрешните идеи за ситуацията и са основните елементи на регулирането на поведението и психическата активност на човека.
  2. Функция за оценка на емоциите. Емоцията ви позволява незабавно да анализирате смисъла на дадена ситуация или изолирано дразнещо за дадено лице. Оценката на ниво емоция изпреварва съзнателната обработка на информацията и я "адресира" в определена посока.
  3. Функция за мобилизиране. Първоначално тя се проявява на нивото на физиологията: освобождаването на адреналин в кръвта, когато страхът подобрява способността за бягане (прекаленият адреналин може да има противоположен ефект - ступор), а ако се тревожи, намаляването на прага на усещанията ще помогне да се разграничат заплашителните стимули. Въпреки това, със силен емоционален стрес, има феномен "стесняване на съзнанието", което кара тялото да насочва всички сили, за да преодолее неблагоприятната ситуация.
  4. Адаптивна функция на емоциите и чувствата. Получената асоциативна нишка между отрицателните емоции и вида ситуация предотвратява повторението на такива грешки в бъдеще. Положителните емоции, напротив, определят приемлив модел на поведение. Тази функция е много важна, когато моделът на адаптивно поведение се забави. Той играе самостоятелна роля в стимулирането на поведението на един жив индивид.
  5. Комуникационна функция на емоциите. Експресивният израз на емоциите ги прави разбираеми за тяхната социална среда. Някои емоции предизвикват проява на алтруизъм в другите. Например, майките се чувстват, когато бебето плаче точно поради болка и най-вероятно дойде на помощ. Емоциите са много "заразни", емоционалното състояние може да бъде предадено на другите, само защото човек разбира опита на друг човек и може да ги изпробва сами. Това може да се наблюдава, когато човек от компанията започне да се смее по някаква причина, а останалите просто се забавляват. Комуникативната функция на емоциите също играе важна роля в развитието на малки деца, които все още не говорят, защото често това е единственият възможен начин за поддържане на контакт с външния свят.
  6. Символната функция на емоциите е, че в поредица от прости ситуации те автоматично, просто, бързо сигнализират за това, което се случва вътре или около нас.
  7. Функцията на дезорганизация. Силните емоции могат да нарушат ефективния ход на бизнеса. Ефектът понякога е полезен, когато е необходимо да се мобилизират всички физически сили. Но дългосрочното излагане на интензивни емоции провокира състояние на бедствие, което впоследствие води до увреждане на здравето и поведението.
  8. Функцията за компенсиране на липсата на информация. функции на емоциите и чувствата Това се случва, че човек не може да направи предсказание за нещо поради липса на информация, докато той може да бъде ръководен от чувства - да вземе "емоционален напредък". Ако необходимата информация не е достатъчна - има отрицателни емоции, което намалява значението на нуждата. Достатъчно количество информация предизвиква положителни реакции и увеличава желаните стойности.
  9. Функция проследяване. Тази емоция се появява, когато събитието вече е настъпило и е твърде късно да се предприемат действия. Това засяга това, което се случва при такива обстоятелства, каквато е, да се отбележи ситуацията, да се създаде загриженост за нея. По този начин емоциите изпълняват функцията "предупреждение", като същевременно защитават човека от следните подобни грешки.