Свободата е начин на живот, който всеки може да избере за себе си. Сартр е френски мислител, каза, че във вътрешния свят на човека царува неограничена свобода, но във връзка с външната свобода дори в съвременните, организирани закони на света има много противоречия. По този начин в Декларацията за правата на човека в статиите за свободата на индивида се посочва, че дадено лице е свободно да действа свободно и единственото, на което трябва да обръща внимание, е спазването на правата на другите хора. Тоест, самата концепция за съществуване в обществото прави абсолютната свобода невъзможна.


Самоосъзнаване на личността

Свободата като условие за самоосъзнаване на личността възниква, когато човек осъзнава своите умения, таланти, знания, определя в кои сектори може да ги прилага и обществото му дава тази възможност. Но какво всъщност може да даде на обществото свобода?

Колкото по-високо е задоволяването на основните човешки нужди в храната, облеклото, науката, космоса, транспорта, колкото по-висока е културата и свободата на индивида, толкова по-морална е връзката между хората, толкова по-голяма е способността на индивида да мисли за високата. В края на краищата само няколко гении могат да имат гладен стомах, без приют и любов, да мислят за по-висши неща, да открият нещо, да учат и да станат жертви, да бъдат гении. Обществото трябва да функционира по такъв начин, че всеки обикновен човек да има право на свобода на избор на личност и за това само трябва да му се осигурят условия за морален растеж.

Ние се ръководим от необходимостта, именно поради тази причина, свободата и необходимостта от индивидуалните, неразделни концепции. Един философ каза, че свободата е необходима, защото ние сме водени от два вида необходимост: неидентифицираното, което ние не сме наясно и познати, тогава волята и човекът могат да избират.

И идеята за абсолютната свобода е или утопия, или произвол. В края на краищата, безграничната свобода на един, би означавала потискане на правата на друг.