Личното развитие на всеки човек се дължи на взаимното влияние на някои компоненти един върху друг. Така че, факторите, които оказват влияние върху образуването индивидуалност и те трябва да бъдат приписани: характеристиките на възпитанието, наследствеността и практическата активност на човек допринасят значително за развитието на индивидуалността на всеки от нас.

Фактори на формирането на човешката личност

Понастоящем възгледите на учените относно факторите, които са приоритети в личното развитие, се разделят на две групи. Някои смятат, че наследствеността определя бъдещето на новороденото, като отхвърля важната роля на възпитанието и околната среда. Други, на свой ред, са на мнение, че основните фактори на формирането на личността са комбинация от социални и биологични компоненти. Помислете за всеки от тях по-подробно:

1. Социална среда. Комуникацията и дейностите, насочени към подобряване на живота на обществото, помагат да се създадат за всеки индивид всички условия на живот, като по този начин се подпомага изграждането на знания и се създават всички необходими условия за самореализация. Това е придобиването на нови комуникативни умения, които свидетелстват за личната дейност на човека. Но може би отрицателното качество на този фактор е понякога неволното, спонтанно влияние на обществото върху развитието на всеки един от нас.

2. Образованието понякога може напълно да промени човешката природа. Единствено образованието, което напредва в развитието, се смята за отлично. С други думи, самоусъвършенстването е водещ фактор при формирането на личността, независимо от нейната възраст.

3. Биологични фактори за формиране на личността:

  • биохимичните свойства на организма ( метаболизъм и т.н.);
  • предразположение към определени болезнени състояния;
  • вредното въздействие на вредните навици на родителите и роднините върху развитието на плода;
  • тип на по-висока нервна система, наследена;
  • фактори на човешката личност
  • вродени индивидуални човешки свойства (темперамент, от който зависят извършените от човека действия, взети решения);
  • анатомични и физиологични характеристики на всеки организъм (някои от способностите, които отново са наследени: структурата на мозъка, органите на движението и сетивата).

Продължавайки темата за способностите на всеки човек, трябва да се отбележи, че присъствието им не гарантира, че в теб живее гений. Без ежедневна упорита работа, насочена към овладяване на определени умения, няма да можете да станете велик математик, астрофизик и т.н.