Във всяко деноминация трябва да има начин да се обърнеш към Всевишния. Християните имат молитви, мюсюлманите имат дуа, която по принцип същите молитви, но на арабски език и с призив към Аллах. В исляма няма заговор, специални текстове за премахване на щети, заклинания, проклятия - единственият начин да се отървем от злото въздействие - дуа от повреда и злото око , Такива духове се наричат ​​"от злото". В допълнение, единственият източник на дуа е Корана - няма други свещени писания в Исляма, цялата религия е изградена само върху Корана.

Кога и как да прочетете дуа от повреда и зло око?

Няма специални правила в исляма, кога да прочетете дуа от поражения и магьосничество, кое време на деня и нощта, в каква фаза на луната и т.н. Аллах казва да вика към него и той ще отговори, така че дуа може да прочетете по всяко време, когато почувствате нуждата от помощ от горе.

Най-благоприятното време обаче се счита от полунощ до зазоряване. Интересно е, че ако християни всички магьосници и магьосници развалят живота ни на тъмно, Коранът пише, че времето на магьосници идва от зората и продължава до вечерята.

В исляма има една бележка, подобна на християнските предупреждения - Аллах най-напред чува онези, които поискат искрено и не в ущърб на другите, водещи праведен живот без грехове и пороци.

Къде и как да четете дуа от злото око?

Най-доброто място да чете дуа от злото око е пустинята. Разбира се, това не е условие, но в исляма се вярва, че само там молитва може да се защити от целия оживен свят и искрено да говори с Аллах.

Но не се ограничавайте до това и чакайте пътуване до пустинята, за да прочетете дуа от повреда. Всъщност една празна стая е подходяща, където никой не внезапно удари и разговори, където телефонът не звъни и алармата не се включи. Ако решите да опитате да коригирате ситуацията си с помощта на Dua, изключете звънеца, телефона и алармата (ако прочетете Dua преди зората).

Най-силната дуе от злото око ще бъде оригиналните текстове от Корана. Освен това, дуата не може да бъде прочетена, те трябва да бъдат изредени от сърце, така че преди да говорите с Аллах, трябва да запомните текста на поне едно дуа.

Друг важен нюанс - дуа на злото око и завист може да се произнесе само в тези случаи, когато сте сигурни, че наистина имате зло око, щети или нещо подобно. В исляма няма концепция за "късмет" и "лош късмет", само защото Аллах не е помолен да се отърве от възможни щети, но няма лош късмет - има воля на Всевишния. Поради това един мюсюлманин, когато животът му не се окаже най-добрият начин, не бърза да търси "ревели от любовни магии", той най-напред се опитва да разбере какво се е случило и защо.

Списъкът на дуа от повреда и зло око

В Исляма няма толкова много специални дуали за злото. Следните durans от Корана се считат за най-ефективни:

  • първата сура на Корана - Ал-Фатиха;
  • сура (или дуа) 112 - Al-Ikhlas;
  • Сура 113 - Ал-Фалак;
  • Сура Ал-Мунун;
  • Последната сура - An-Us.

Кратката молитва на пророка Мохамед

Смята се, че пророкът Мохамед оставя мюсюлманите кратка дуа за "ежедневна употреба" от злото око, влошаване и магьосничество. Текстът е следният:

"Аз искам защитата на съвършените думи на Аллах от злия Шейтан, от животни от всякакъв вид и отровни от очите на злото."

И най-силният е дуа Ал Муумин - мюсюлманите казват, че ако тази дуа се чете от искрено вярващ и праведен мюсюлманин, тя може да бъде разделена на две от планината.

Sabab

Сабаб е празен лист хартия, върху който мастило се прилага лично върху мастилото от дуа. Смята се, че ако носите такъв свитък върху себе си или със себе си, е възможно значително да увеличите защитните сили на тялото си, като по този начин се възстановите от поражения или зли очи. Мюсюлманите обаче предупреждават: "Сабаб не елиминира щетите, а само Аллах. Ето защо, когато носите сабаб, не трябва да разчитате на свитъка, а на човека, на когото е насочен неговият текст, иначе ще бъде греховен политеизъм.

Текст Дуа Ал-Фатиха

дуа от злото око