Това се случва, че човек се чувства доста необичайно. Или дори по-точно, тя не се чувства напълно. Състоянието на известно разстройство на личността, отчуждаването на някои или абсолютно всички умствени процеси. Чувствате нереалност на това, което се случва с вас. В психоанализата този процес се нарича деперсонализация.

Какво представлява обезличаването?

Деперсонализирането на личността е доста интересно нещо. Това не се случва с хора, които са склонни към психични заболявания. Деперсонализацията може да се случи с всеки човек на определен етап от живота му. Причините за това може да са съвсем различни. Обикновено това се случва в момента, когато човек изпитва ситуация, която е травматична за неговата психика - може да бъде смъртта на близък човек, инцидент, стрес. По този начин нашето тяло, тъй като е защитено от преживявания и болка, свързани с този момент. Демосоризацията, както обясняват психоаналитиците, не е напълно успешен опит да избягаме от външни заплахи и вътрешни страхове. Тя позволява на мозъка на човека да погледне ситуацията по абстрактен и логичен начин, без да възпрепятства емоциите в този момент. Това е нормално при еднократна ситуация и обикновено преминава, когато травматизираната ситуация свърши. Лошо - когато стане постоянно състояние.

Деперсонализацията има такива симптоми като:

  • изкривено възприемане на себе си, загуба на единство;
  • усещане за вътрешно отчуждение по отношение на собствените чувства и мисли;
  • възприемане, като че ли от страна на собствените си телесни движения;
  • загуба на способността да изразявате радост, тъга и други подобни емоции и преживявания;
  • собствен глас може да изглежда чужд и принадлежащ на друг човек.

Психоаналитиците, говорещи за това как да се отърват от деперсонализацията, обикновено препоръчват рационална психотерапия. Те обясняват, че тези чувства на отчуждаване на собствения Аз от моето тяло не прикриват нищо свръхестествено и непонятно в себе си. Има огромен брой примери от литературни произведения, в които се срещат деперсонализацията на човек - чувство на апатия и неспособност да се реагира на определена ситуация, възприемане на себе си като отстрани, неестественост на всичко, което се случва - при напълно нормални и здрави хора. Постепенно хората са довели до факта, че отново започва да прави връзка между себе си и всичко, което се случва с него и около него.

Ако това не е достатъчно, тогава при лечението на деперсонализацията е възможно да се използва хипноза и автогенно обучение (да се каже условно, самохипноза и самообучение). В същото време тя се разпръсква с обяснителна терапия. На лице, което е деперсонализирано, му се дава предложение, че може лесно да насочи вниманието си към света около него, ако възникне някакво обезпокоително явление. След това му се обяснява, че подобна промяна на вниманието намалява усещането за отчуждение и съответно намалява усещането за страх, свързан с него.

симптоми на деперсонализация

Когато експертите за деперсонализация силно препоръчват:

  • тютюнопушенето;
  • използвайте кафе;
  • пие алкохол.

Що се отнася до останалото, както беше казано в началото на статията, синдромът на деперсонализация е доста често явление. В повечето случаи той преминава сам, със съучастието и подкрепата на близки и близки. Основното е да слушаш себе си, но да не се разделяш на части!