Музей на изкуствата "Голан", Музей "Готландс" - Висби