Бялата дюна в село Плиенцим, Бялата дюна в село Плиенцемс - Талси