Диамантна мина на Калинен, мината "Куллин" - Претория