Арабския пазар, пазар Махане Йехуда - Йерусалим

Арменски квартал, Арменски квартал - Йерусалим

Църквата "Св. Мария Магдалина", църквата "Мария Магдалина" - Ерусалим

Долината на огъня Гена, Долината на Еном, Гей Бен Хном - Йерусалим

Еврейски квартал на Ерусалим, Еврейският квартал - Йерусалим

Гетсиманската градина, Гетсиман, Гетсиман - Йерусалим

Голгота, Голгота - Йерусалим

Църквата на светия гроб, Църквата на възкресението, Църквата на Божия гроб - Йерусалим

Юдейската пустиня - Йерусалим

Камък на мирогледа, Камък на лудостта, Масата на Господа - Йерусалим

Маслината на маслините - планината на маслините

Мъртво море, Мъртво море - Израел

    Страница

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6