Църквата на възкресението на Христос (Хакодате), Храма на възкресението, Xu no no Fukkatsu Seido, Gang-gang-ji Храмът на позвъняването - Hakodate