Агностик - кой е този в съвременния свят? Въпросите на вяра в Бога остават до голяма степен непримирими за човек, който върви по своя път, различен от другите. Без да разчитат на някоя от съществуващите религии, такива хора са готови да повярват в съществуването на Твореца, ако това бъде доказано.

Кой е агностик?

Агностикът е човек, който не отрича съществуването на Бог, но също така признава, че той просто не може да бъде. Процентът на агностиците се увеличава от ден на ден. За тях в различни религии няма авторитетни източници, всички писания за агностиците са само литературни паметници. Всички агностици се стремят към истината и разбират, че световният ред е много по-сложен, отколкото се вижда на пръв поглед, но в отсъствието на доказателства, знанието за агностика става невъзможно, а търсещият ум всички въпроси.

За първи път в науката на ТГ се въведе терминът "агностицизъм". Хъкли е последовател на Дарвинската еволюционна теория, за да покаже своите възгледи за религиозните вярвания. Ричард Доукинс в своята работа "Бог като илюзия" разграничава няколко типа агностици:

 1. Агностик всъщност. Вярата в Бога е малко по-висока от неверието: не е напълно убеден, но е склонен да вярва, че Творецът все още съществува.
 2. Безпристрастен агностик. Вярата и неверието точно наполовина.
 3. Агностик, наклонен към атеизма. Неверието е малко повече от вяра, редица съмнения.
 4. Агностикът е по същество по-атеист. Вероятността за съществуването на бог е абсолютно малка, но не е изключена.

В какво вярват агностиците?

Може ли агностик да вярва в Бог, хората, които постепенно се отдръпват от религията, задават този въпрос, но те продължават да вярват в своя собствен път. Типичната характеристика на агностик помага да се разберат тези въпроси:

 • се въздържа от преценки: има Бог или той не е, тоест, не може нито да опровергае, нито да докаже съществуването или отсъствието на Твореца;
 • вярва, че човек трябва да действа сам;
 • дори и ако Бог съществува, тогава човекът няма никаква работа;
 • концепцията за добро и зло е относителна, има нежелателно поведение;
 • съвестта на човека е мярката на неговите действия;
 • повечето агностици се възхищават на човека и живота на Исус Христос, но го виждат като обикновен човек, макар и надарен със свръхчовешки качества;
 • да се съмнявам в съществуването на душата и безсмъртието;
 • смисъла на живота за агностика е самият живот със своите радости и скърби и целите, които човек определя;
 • Помислете за доказателства за съществуването на Бог или за отсъствието му като въпрос на време, докато има малко и всички съмнителни.

Агностицизъм във философията

Германският философ на съвремието I. Кант изучава феномена на агностицизма и създава хармонична и последователна теория за тази посока. Според Кант агностицизмът във философията е невъзможно познаване на реалността или реалността от даден субект, защото:

 1. Човешките способности на познанието са ограничени от естествената му същност.
 2. Светът е непознат сам по себе си, човек може да познава само тясна външна зона на явления, предмети, докато вътрешните останки са "терара инкогнита".
 3. Познанието е процесът, по който въпросът се изследва със собствената си отразяваща сила.

Д. Бъркли и Д. Хюм са други известни философи, също допринасят за това направление на философията. Накратко агностик кой е този и общите черти на агностицизма от философските дела са представени в следните текстове:

 1. Агностицизмът е тясно свързан с философския ток - скептицизъм.
 2. Агностикът отхвърля обективните знания и възможността да познава света в най-голяма степен.
 3. Знанието на Бог е невъзможно, получаване на достоверна информация за Бога е трудно.
агностици

Гностич и агностик - разлика

Атеизъмът и агностицизмът се обединяват в такава посока като атеистичния агностицизъм, в който се отрича вярата в каквото и да било божество, но съществуването на божественото проявление като цяло не се отрича. Освен агностиците има и противоположния "лагер" - гностиците (някои философи ги смятат за истински вярващи). Каква е разликата между гностиците и агностиците:

 1. Агностиците - въпросът за знанието на Бог, гностиците просто знаят, че е така.
 2. Последователите на гностицизма вярват в истината за човешкото познание чрез познаването на реалността чрез научен и мистичен опит, агностиците вярват, че светът е непонятно.

Агностик и атеист - каква е разликата?

Много хора объркват тези две понятия с агностик и атеист. Агностицизмът в религията от много духовници се възприема като атеизъм, но това не е вярно. Не може да се каже, че един атеист и един агностик са кардинално различни представители, а в някои случаи има агностици сред атеистите и обратно, но все пак има разлика между тях:

 1. Атеистът не се съмнява, че няма бог, за разлика от агностиците.
 2. Атеистите са материалисти в чистата си форма, сред агностиците има много идеалисти.

Как да стана агностик?

Повечето хора се отклоняват от традиционните съществуващи религии. За да станат агностици, хората трябва да имат съмнения и въпроси. Често агностиците са бивши теисти (вярващи), които се съмняват в съществуването на Бог. Понякога това се случва след трагични случаи или човек, очакващ божествена подкрепа, не го получава.