По принцип е трудно да си представим човек без сън. Някой работи, за да го изпълни през целия си живот, и никой не осъзнава плановете си. За да си помогнете и да доближите съня, можете да поискате помощ от Висшите сили.

Най-силната конспирация и желание да се изпълни

Първоначално заслужава да се отбележи, че ритуалите трябва да се подхождат само с пълна увереност в резултата. За да изпълнявате всичко, което ви трябва, в спокойна атмосфера. Важно е да се отпуснете, да се отървете от външни мисли и да се концентрирате единствено върху желанието. Трябва да затворим очите си, да видим какво е замислено и да вземем чиста носна кърпа в ръка, но не трябва да е нова. Тогава три пъти, за да кажеш силно желанието, да стиснеш кърпичката в ръцете си и да кажеш заговор:

"Великият дух на Господната помощ ще се изпълни желанието Моите скъпи, защото Небесният Отец помага на онези, които искат неговата помощ. Помощта ще дойде при мен по неизвестни начини, желанието ми ще расте в действителност, ще спечели събития за реализация. Святият Дух ще бъде предаден на слугата на Бога (име), какво питам. Ще дръпна кърпата си за желанието си, ще помоля Бога за него и ще чакам екзекуцията Амин. Амин. Амин. "

След това трябва да вратите носна кърпа в възел и да я поставите в джоба или чантата си. По принцип този елемент може да се счита за талисман, който винаги трябва да бъде близо до изпълнението на желаното желание.

Най-силната конспирация и ритуал на търговията и изпълнението на желанието

За ритуала има нужда от монета, достатъчно стотинка. На сутринта след събуждането, вземете го в ръката си и го вдигнете, за да падне слънчевата светлина. Започнете, като шепнете, за да прочетете сюжета, като постепенно увеличавате обема:

- Изскочили са три зората. Едната е яркочервена, изгаря със светлина, сребриста от зората. Тук е втората - златна, най-чиста - като капка, тя свети, топло топли душата и с щастие ви утешава със злато. Ето третата кучка - тя е тъмна, като черна вода, като студена, студена нощ. Да, тези три зора ще се сближат в един поток, ще нахлуят в студа с топлина, ще запалят огън и ще се обърнат към късмет.

Думите се повтарят три пъти. След това монетата може да се счита за мощна. талисман които трябва да се държат за цял живот.

Конспирация, за да изпълни желанието за Червения хълм

Нашите предци вярваха, че този ден има специална енергия, така че ритуалите, които се провеждат за празника, ще бъдат особено ефективни. За церемонията трябва да вземете иконата "Favor God", която може да бъде закупена в църковни магазини и басейн с вода. Дръжте иконата над таза и три пъти най-силната конспирация и ритуал на търговията и желанието за изпълнение излейте с течност. След това разкажете заговора на желанието за Червения хълм:

"Той ходи от Иисус Христос от небето,

Пренесено свещено чудо кръст.

Изцели болните, помогна на бедните,

Слава и чест, издигнати.

О, Боже О, Боже Помогни ми също.

Направи го заради Христос за мен (тук трябва да кажеш молбата или желанието си).

В името на Отца и Сина и Светия Дух.

Сега, вечно и вечно. Амин. "

След това трябва да измиете конспиративната вода и да я излеете под дървото.