Всички сме специални по свой начин. И често това се проявява както в действията, така и в характера, темперамента, интересите, ценностите и стремежите на поставените цели. Нека да разгледаме по-отблизо връзката на темперамента и естеството на нейното настъпване индивидуалност всяко лице.

Влиянието на темперамента върху личността

  1. Sanguine . Такива хора са много оживени и интересни реагират на събитията. Те могат да се смеят на глас или да се ядосват поради нерелевантни факти. Sanguine има находчивост, решителност. Не само това, те се движат бързо и говорят, адаптират се към промените. Няма да е трудно веднага да се присъединят към новата работа.
  2. Холерик . За разлика от неговия човек, за него е трудно да възпира чувствата си и да пренасочи вниманието си от една дейност към друга. Той има горещ нрав, безразличие, нетърпение и понякога необузданост. Но хората-холерик притежават стабилност в своите житейски позиции и голяма упоритост. Този темперамент, действащ като личностна черта, им помага да останат целенасочени, да се отдават на своите идеали.
  3. Флегматичен . Хората от този тип често остават неустойчиви на външни фактори. Те спокойно реагират дори на големи проблеми. Естествено гладко движение, монотонност на речта, леки изражения на лицето. Флегматичните хора са много трудни да се адаптират към промените и да променят ежедневието си.
  4. Меланхолична. Тези хора са доста уязвими и чувствителни, способни да плачат за незначителен повод. Като правило, такива хора имат неекспресивни движения и мимикрия, нисък глас. На тях им е трудно да повярват в себе си, затова се отказват от всякаква трудност. Лесно се уморява, работи в забавено движение.

В заключение, заслужава да се отбележи това темперамент и личността в психологията са обща характеристика на индивидуалното човешко поведение. Всеки реши да разпредели характеристики от определен тип. Но е важно да се помни, че личният темперамент и неговите характеристики могат да се променят през годините, в процеса на промяна на нагласите към живота, променящите се приоритети.