Данъчно приспадане за деца Жителите на съвременната Русия имат възможността да използват данъчното облекчение за деца или по друг начин - плащанията на децата за данък върху доходите на физическите лица. Не всички обаче имат право на това, а само на тези, които попадат в закона. Тези граждани могат да си възвърнат някои от собствените си финансови средства, които преди това са били удържани от държавата.

Какво е данъчно облекчение за дете?

В Украйна също има подобно плащане, въпреки че има друго име - "данъчна отстъпка". От 2017 г. за двете родители - както бащата, така и майката, е поставено само едно работно място. В зависимост от размера на дохода и броя на децата, той може да бъде 50%, 100% и 150% от заплатите. Няма автоматично приложение - служителят трябва да подаде подходящо заявление за обезщетение.

Всеки, който е данъкоплатец на 13%, може да върне част от тези пари, които са били удържани при изчисляване на заплатите. Ако лихвеният процент е различен или лицето е напълно освободено от плащане, данъчно облекчение за деца не е за него. В допълнение, някой, който има месечен доход над 350 000, не може да претендира за намаляване на лихвата. Регистрацията не се извършва веднъж завинаги. Всеки месец доходът се преглежда и когато той превиши установения праг, тази сума не се изчислява отново.

Разберете каква е възможността за приспадане на данъка за дете - ще трябва да подадете заявление за подробна информация до данъчната служба или да потърсите разяснения в световната мрежа - има много подобни примери. Всъщност всичко е просто - има реална възможност най-малкото леко да се увеличи общият доход на семейството поради малка "отстъпка", защото отчасти месечните доходи в тази сума няма да бъдат облагани.

Кой има право на данъчно облекчение за детето?

Кандидатите за държавни помощи трябва да разберат кой е данъчно облекчен за деца и кой не. Не разчитайте много на интереса на счетоводството, което се занимава с изчисляването на заплатите - майката или бащата трябва да се грижат за себе си. Дори ако възрастните не кандидатстват на работното място непосредствено след пристигането на нов член на семейството в света, те могат да го направят по всяко време.

Основният критерий, когато се прави изявление, е възрастта на децата. Ако той не е на възраст над 18-24 години, тогава можете да заявите благоволението на държавата. Тази разлика във възрастта се дължи на проучването. В случай, че едно дете е записано на пълен работен ден, той е такъв до навършване на 24-годишна възраст. Това включва кадети на военните училища. Такава възможност се дава чрез:

 1. На родителите.
 2. Приемащи родители.
 3. Попечители / настойници.
Стандартен удържан данък за деца

Стандартен данъчен кредит за деца

Данъчното приспадане на разходите за поддръжка на детето може да бъде стандартно или двойно. В първия случай двама от родителите, настойниците, осиновителите или попечителите получават всяко удържане на данък за децата от заплатата си. Двойката е изключение. Тя може да бъде поставена:

 1. Когато родителят (приет или роден) е само един. Това означава, че има официално потвърждение за смъртта на един от тях, първоначалното му отсъствие в документите (в колоната на бащата) или удостоверение за лишаване от права на детето.
 2. Ако приемните или биологичните майки и татковци имат еднаква лихва от 13% и след това могат да откажат това обезщетение, така че съпругът да може да го формализира в двоен размер.
 3. Попечителите и попечителите могат да издават само стандартно данъчно облекчение за деца, но двойно не са на разположение. В Руската федерация зависи от броя на децата. Ако детето в семейството е едно - минимална компенсация е необходима, но колкото повече деца, толкова по-голям размер. Държавата до известна степен се интересува от демографското положение в страната.

Данъчно приспадане за раждане на дете

Излизайки в младо семейство, бебето дава на майка си и на баща си правото да взима данъчни облекчения за данък върху доходите на децата. Тази процедура е проста - трябва само да подготвите необходимите документи:

 • молба до работодателя;
 • копия на документи за обезщетение;
 • в случаите, когато родителят е само в семейството, се изисква потвърждаване на това;
 • при настойничество и настойничество са необходими съответните запитвания.

"Намалението на децата" се изплаща до края на декември на същата година, когато възрастното дете отпразнува своите осемнайсетгодишни. Или може да бъде удължен до получаване на висше образование. След това той вече се смята за възрастен, който, след като си намери работа, вече вече плаща самостоятелно всички плащания, дължими от държавната система.

Данъчен кредит за деца

Можете да получите "отстъпка" не само за поддържане на кръвта, но и за учене. След това трябва да учи в стационарния отдел на университета и да не е на възраст над 24 години. Искане за данъчно приспадане за обучение на дете в университет може да бъде подадено чрез притежаване:

 • договор с университета;
 • декларация за 3-NDFL;
 • Корени за плащане;
 • Справка 2-NDFL.

Обезщетението за образование може да се получи без изчакване, докато приключи календарната година, когато плащането е извършено. Това беше решено през 2017 г. Преди това това не беше възможно. Освен това няма значение кога да кандидатствате за регистрация на обезщетения за деца - през първата година на обучение или последната. Ако сте запазили карти за плащане, винаги можете да направите това. До края на обучението размерът на това обезщетение ще бъде много по-висок, отколкото ако кандидатствате ежегодно.

Всички платци ще бъдат добре информирани, че е възможно да се намалят лихвените плащания не само за учебния процес на техните деца, но и за тяхното лично обучение и дори близки роднини (сестри, братя). Процесът на регистрация в този случай ще бъде подобен, както при собствените деца, но формата на придобиване на образование отново трябва да бъде неподвижна.

Данъчно приспадане за дете с увреждания

Данъчно приспадане за дете с увреждания

След раждането на бебето, веднага е възможно да се направи приспадане, не само деца с увреждания, но и всички останали. Данъчното удържане на родителите на деца с увреждания ще бъде няколко пъти по-голямо от предвидения. Необходимо е да се вземе предвид редът на раждане на децата в семейството, така че пропуските в законодателството да не лишават платците от обезщетение, което имат право, както съветват адвокатите. Друг нюанс - това е до 18-24 години и само за I-II група.

Данъчно приспадане за лечение на деца

В живота има ситуации, когато детето се нуждае от скъпоструващо лечение или дори операция. Когато бебето вече е на поправка, е време да получите най-доброто знание за това как да получите данъчно приспадане за лечението на детето. Възрастните могат да върнат част от парите, които са били изразходвани, въз основа на списък с лекарства и текущи манипулации. Ако терапията, която се дава на малък пациент, е включена в списъка, установен от правителството на Руската федерация, след като сте събрали необходимата информация, можете да подадете молба до съответната организация за отстъпка.

След като са направени изчисленията, парите ще бъдат прехвърлени в сметката за сетълмент на лицето, което е платец на данъка върху дохода. В повечето случаи, по закон, това плащане не може да надвишава 15 600. Все пак има определен списък от медицински услуги и наркотици, за които това ограничение не се прилага. Подробности могат да бъдат намерени във всеки отделен случай.

Данъчно приспадане при закупуване на апартамент за дете

Данъчно приспадане при закупуване на апартамент за дете

Има такова нещо като приспадане на собствеността. Това е приспадане на данъци за малолетни деца и може да бъде върнато след закупуването на имота заедно с родителите (в различни части на акцията) и ако жилището е закупено за непълнолетния. Тук говорим не само за нашите родители, но и за попечители, попечители, осиновители. Законът за това беше активиран през 2014 г., отколкото много доволни обикновени граждани.

През последните години закупуването на имот за детето ви стана доста често. Това е разбираемо - всеки родител иска да му осигури стабилност и независимост в бъдеще. Например, можем да приемем този случай в две версии:

 1. Петров Иван Иванович закупи апартамент за 1800000 рубли за детето си и го издава в името на сина си. В този случай той може да разчита на приспадане в размер, равен на стойността на жилището.
 2. Същият Иван Иванович закупи жилище за 1800000 рубли и го проектира за себе си и за сина си в ½ част. Следователно той има право да освободи и двете части от данъчното облагане от размера, който е бил изразходван.

Как да получим данъчен приспадане за дете?

Познаването на процедурата за това как да се направи данъчно приспадане на едно дете, ще бъде по-лесно да се действа. Ще бъде необходимо да се събере определен пакет документи:

 • паспорт с бланка или отсъствие;
 • удостоверения за раждане на всички родени / осиновени деца;
 • ако е необходимо, удостоверение от предишното месторабота или второто (ако кандидатът работи на две работни места);
 • прилагане;
 • потвърждаване на обучението (детска градина, езикови курсове, спортни секции, музикално училище и др., до 24 години).

Ако заявлението е подадено по електронен път (което е удобно за повечето граждани), необходимо е всичко да бъде подготвено за този момент, тъй като "връчи" всеки сертификат в случай на неправилна регистрация или отсъствие няма да работи. Можете да кандидатствате по три начина:

 1. Чрез уебсайта на държавните служби.
 2. Директно в предприятието.
 3. Чрез данъка.
Как да получите данъчен приспадане на дете

Как се изчислява приспадането на данъка за детето?

Познавайки как да изчислявате данъчния приспадане на детето, чрез проста аритметика, можете да изчислите коя част от дохода може да бъде освободена от плащане. Да вземем един прост пример - майка ми има четири деца на възраст 16, 13, 8 и 5 години. Неговата заплата е 60000. Майката представя документите, съгласно които децата имат право на намаление на данъка върху доходите на физическите лица: първите две - 2 800 заедно, а третата и четвъртата - 3000 на месец. Общо 8800 листа.

Известно е, че заплатата на майката за четири месеца не надвишава 350 000 руски рубли. Така че, тя може да се радва на това социално предимство. Изчисляването на данъка върху доходите на физическите лица за месеца е както следва: (60000 - 8800) * 13% = 6656. Майката на четири деца ще получи този доход: 60000 - 6656 = 53344. Ако има и баща, тогава на работното място може да получи данъчна привилегия, , ако заплатата със съпругата му не е една и съща.

Размер на приспадането на данъка за дете

За да разберете колко можете да увеличите доходите на семейството си, това е лесно. За да направите това, трябва да знаете какво е поставено върху децата и поне малко да се интересувате от законодателството за тяхно добро. Все пак всяка година се приемат нови сметки в тази област и на 1 януари всяка година може да се очаква промяна. Сумата зависи от реда на тяхното раждане, например, ако две деца получават данъчно приспадане от държавата и след това, когато детето е едно, но има увреждане - това е различна сума пари.

 • за 1 дете - 1400;
 • на втория - 1400;
 • на трето и всички следващи - 3000;
 • на невалиден на осиновители и родители - 12 000, както и на попечители и попечители 6000.

Компенсацията за 3 деца, сред които никой не е с увреждане и всички са здрави, ще бъде значително по-малка, отколкото когато една от тях има група. Необходимо е да се вземе предвид факта, че при данъчното облагане се има предвид само първата и втората група увреждания, а третата не е така. Ако по-големите деца в семейството отдавна са израснали, те все още се смятат за деца, дори ако данъкът върху тях не е бил изплатен и всички следващи деца ще се считат не за първи, а за следващите.

Данъчното облагане не е лесна тема, особено за масите. Повечето от онези, които работят официално, плащат различни такси в същото време, го правят по стандартен шаблон - не съвсем съзнателно. Но хората са създатели на собственото си благосъстояние. Ето защо, като леко увеличи тяхната законодателна грамотност, е напълно възможно леко да се подобри финансовото състояние на семейството. Не бива да се мисли, че това е някакъв подарък от държавата. За да направите това, не е нужно да прибягвате до незаконни измами, тъй като това е постигнато на законодателно равнище.