Мъдростта е качество, което не е наследено, може да се придобие само чрез различни тестове за живот. Почти всички древни цивилизации имат свой собствен символ мъдрост , което помогна на човек да придобие това качество и да го използва правилно в живота.

Най-известните символи на ума и мъдростта

  1. Заливът напуска . Този символ се отнася до Древна Гърция. Съгласно съществуващите митове нимфата Дафне се е превърнала в лаврови листа и също така дъвчеше и миришеше на оракули. Талисман подходящ за активни хора.
  2. Кадуцес . Този символ е пръчка, която обръща змии от двете страни. В християнската религия се смята, че е знак за мъдрост, защото е атрибут на София, т.е. Божията мъдрост. това символа Той има древни корени, тъй като е бил използван от древните гърци и египтяни. Талисманът се препоръчва за хора, които не са сигурни в себе си.
  3. Анкх . Този символ е кръст с пръстен отгоре. Различни древни култури я използват. Много съвременни субкултури носят настойника на Анкх, за да получат мъдрост и безсмъртие.
  4. Руна Ансуз . Тази четвърта руни означава Бога и помага не само да придобие мъдрост, но и да намери творческо вдъхновение.

Защо бухал е символ на мъдростта?

Няма определено мнение защо тази конкретна птица е свързана с мъдростта, поради което могат да се използват само спекулации. Съгласно съществуващата информация индийците от Северна Америка вярват, че това е бухалът, който дойде да помогне в трудни ситуации. Перата на тази птица бяха смятани за мощен талисман. Жителите на древна Гърция и Рим наричат ​​бухала символ на мъдрост и знание, тъй като е спътник на най-умната богиня Атина.

Като доказателство защо тази птица е избрана за позицията на най-интелигентните, може да се каже за нейните навици и способности. Тя вижда и чува добре в тъмното, така че се вярва, че бухалите могат да разберат какво е скрито от хората.