Понятието за психологическа съвместимост беше дадено право на съществуване чрез междуличностни отношения. Психологическата съвместимост е характеристика на дългосрочното взаимодействие между двама или повече индивиди, при които проявленията на характерните за тези индивиди прояви на характерни черти не водят до дълготрайни и непоправими противоречия. Такава дефиниция, дадена в Уикипедия, напълно отразява същността на разглежданото явление.

Съвместимост в обществото

Във всяка връзка, независимо дали е връзка със семейството, шефовете, приятелите, разбирането играе важна роля. Психологическата съвместимост на хората означава близост, сходство. Това е, когато героите и възгледите не са враждебни, а се допълват. В компанията на други хора, всеки от време на време изпитваме резултата от психологическата съвместимост. Атмосферата в групата и резултатите от всяка съвместна дейност до голяма степен зависят от степента на психологическа съвместимост. Всеки екип, групата съществува в рамките на социално-психологическата съвместимост. Тя включва общата цел и ценности, отношението към дейностите и другарите, мотивацията на действията, както и особеностите на психологическата структура на всеки член на групата.

Друг вид психологическа съвместимост е психо-физиологичната съвместимост. Това е съвместимо с нивото на физическото и психомоторното развитие на интелектуалните и двигателните умения. Тук става дума за една и съща проява на основни умствени процеси и еднаква степен на годност на хората в тези или други професионални умения.

Психологичната съвместимост на темперамента има странна особеност, която се състои в следното: колкото повече хора имат прилики в темперамента, толкова по-големи са шансовете както за съвместимост, така и за несъвместимост на тези индивиди. С други думи, колкото повече хора са еднакви, толкова по-лесно е да намерят общ език. Шансовете за взаимна враждебност обаче са по-високи. Това е толкова странно нещо, съвместимост ...

Семейна съвместимост

Разбира се, психологическата съвместимост на членовете на семейството е по-важна от съвместимостта с непознати и по-малко познати хора. Семейството е най-ценното нещо, което всеки човек има в живота. Ако не изберем родителите и въпросът за съвместимостта не е особено важен тук, тогава трябва да говорим за психологическата съвместимост на съпрузите, освен това знанието за този въпрос е просто необходимо.

Основната цел на брака е да създаде щастлив съюз. Ние сме родени от щастие, това е в нашите ръце. Разбирането на съпрузите и взаимоотношенията помежду си е ключов фактор за устойчивостта на брачните отношения. Поради това е лесно да се предположи, че психологическата несъвместимост е резултат от нежеланието да се разбере съпругът и да се оцени обективно вашето собствено поведение. Емоционална, морална, духовна, сексуална съвместимост - това са нивата на психологическа съвместимост, от която зависи съдбата на брака. Колкото по-пълно е тази съвместимост, толкова по-добри са съпрузите помежду си. Колкото повече съпруг и съпруга на близки партии и общи интереси, толкова по-пълно е тяхната психологическа съвместимост.

Хармонията в семейните отношения се определя от няколко основни фактора на психологическата съвместимост:

  • емоционалната страна на брачните отношения, степента на привързаност един към друг;
  • общи културни психологическа съвместимост на съпрузите нивото на съпрузите, степента на тяхната психическа и социална зрялост;
  • сексуална съвместимост на партньорите.

Успехът или провалът в брака предопределят личните качества на съпрузите, за развитието и контрола, на които всеки носи отговорност.

Проблемите на психологическата съвместимост, ако имате желание, могат да бъдат решени. За да направите това, трябва да работите върху себе си, да развиете някои качества в себе си и да се опитате да се отървете от някои. Основното нещо, което трябва да запомните, е, че правите всичко това заради любов, спокойствие и лично щастие.