Комбинацията от устно и невербално поведение ви позволява да направите пълна картина на човек. Оценявайки събеседника, обичайно е да се вземат предвид не само неговите думи, но и жестове, поза, изражения на лицето и така нататък И това е невербално поведение, което дава възможност да научите повече за събеседника. Например, неудовлетвореното изражение на лицето по време на разговор незабавно го прави ясно за истинското настроение на човека.

Невербалното поведение и неговите елементи

За да анализираме и предскажем човешкото поведение, трябва да вземем предвид няколко важни аспекта:

  1. Поведение. Според действията на събеседника можете да извлечете много важни изводи и да предскажете бъдещите му действия. Поведението може да бъде инстинктивно, придобито, адекватно и т.н.
  2. Динамика на движенията. Емоционалното състояние на събеседника може да се прецени по начина, по който се движи, например, внезапните движения показват напрежение и дори агресия.
  3. Реакции на дразнители. И словесното, и невербалното поведение предизвикват хора около определени действия. Това може да се използва за собствена цел, като има тактическо предимство.
  4. Жестикулация. Между другото човек се движи с ръце и глава по време на разговор, човек може да научи много интересна информация за него. Например, емоционалните и отворените хора често вълнуват ръцете си, придружавайки думите си с изразени жестове.
  5. Връзката между мъж и жена. Този елемент на поведение е секси характер , например, една жена с очите си.

При тълкуването на невербалното човешко поведение има голямо значение и външен вид. Както казват те, те се посрещат с дрехи, т.е. дори и като гледат дрехите на събеседника, може да се направят много полезни изводи за неговия характер и за живота като цяло. Ако се научите да интерпретирате всички несловесни знаци, можете да предскажете действията на хората около вас, което ще направи живота много по-лесен.