В момента не всички хора ходят на църква и изповядват. Това може да бъде възпрепятствано от чувство на неудобство или дори от неудобство от факта, че има много хора там. В православните църква изповедта е най-трудната за даден човек, затова има въпроси за правилното изповядване. Много от тях не са свикнали да се изповядват от ранна възраст, поради което се опитват да премахнат този момент. Минават години и е по-трудно да се вземе решение за такава сериозна стъпка. За да премахнете "камъка" от душата, е необходимо да говорите с Бога и да знаете как да приемате правилно общение и изповед.

Изповедта е много важен обред в живота на човека, защото човек трябва да се покае за греховете си.

Колко години и колко правилно да се изповяда за първи път?

Изповедта за пръв път е необходима на човек в седем години, тъй като преди това всички грехове на едно дете са простени. Седем години е възрастта, когато детето започва да осъзнава това, което върши и отговаря за думите и делата му. В тази възраст детето става момче.

Преди признаването на дете свещеникът трябва да бъде предупреден, че той признава за пръв път в живота си. Този съвет се отнася не само до малки, но и до възрастни. За възрастни изповедта е много по-трудна, поради което е необходимо да се чете за това как да се изповяда в църквата.

Защо да признаем?

Преди признаването е необходимо да се разбере същността на изповедта и нейната роля в живота на всеки човек:

  1. Много е важно всеки човек да се научи да говори с Бога. Изповедта може да бъде у дома пред иконата и в църквата. Но пътуването до църквата се нарича истинско изповед. Тук ще можете да говорите с Бога, да се покаете за греховете си и свещеникът да стане водач. Свещеникът ще може да освободи всичките ви грехове.
  2. Когато кажете на вашия свещеник за вашите грехове, как можете да освободите от гордостта си. В изповед няма нищо срамно и неудобно. Вашите грехове всъщност изчезват, когато отворите душата си, разкажете всичко без скриване.
  3. Много е важно изповедта да се покае. Не е нужно да мислите, че не е добре. Благодарение на факта, че признавате грешките си и се разкайвате дълбоко, това ще стане по-лесно за вашата душа.

Подготовка за изповед или как да се изповядам правилно?

Много е важно правилно да се подготвите за изповед. Преди това е необходимо да се вслушате в разговор с Бога и искрено да говорите с свещеника. Ето какво трябва да направите за това:

  1. За правилно изповед трябва да се концентрирате. Трябва да бъде преди този престой в дома си в спокойна атмосфера и да се съсредоточи върху мисълта, че това е много отговорен бизнес.
  2. Много е важно да се молите много преди изповедта. Трябва да прочетете молитва Джон Хризостом.
  3. Трябва да се запишат на хартия, за да запишат греховете си, така че ще бъде по-лесно да ги запомним в изповед.
Процедура за изповед

Много християни имат въпроса как да се изповядат правилно какво да кажат и да възникнат дори сред онези, които изповядват постоянно, а не за първи път. Общи правила за изповед:

как да общувате правилно и да изповядате
  1. При изповядване една жена трябва да изглежда чиста, тя трябва да има дълга пола, затворено сако и да се върже главата на главата.
  2. Първо, трябва да присъствате на обща изповед. Там всички присъстват и свещеникът произнася всички грехове, които съществуват.
  3. Не бързайте и не казвайте бързо греховете си. Много е важно да се покаете искрено.
  4. Изповедта трябва да се следва редовно, защото сега има толкова много изкушения и изповедта дава пътя на корекцията и показва правилната посока в живота.