Човекът винаги е бил привличан от невероятен и неизследван свят. Космическите феномени, природните бедствия и дори отклоненията в структурата на човешкото тяло - всичко, което е неразбираемо, се отразява в митовете. Една от древногръцките легенди е посветена на неестествената комбинация от мъжки и женски външни признаци в тялото на един човек - хермафродитизъм.

Хермафродит - кой е този?

Съвременната наука третира хермафродитизма като двустранна или андрогия. В растителния и животински свят това явление се счита за природен феномен, който възниква в хода на еволюцията, необходимост. В човешката общност това е патология, причинена от болезнени нарушения на генетичния произход. Идентифицирайте истинския хермапродизъм в хората и фалшивите.

Истинският хермафродитизъм предполага присъствие в човешкото тяло и мъжките и женските жлези по едно и също време. Тяхната функция е да произвеждат зародишни клетки (сперма и яйца) и полови хормони. Резултатът от хормоналния дисбаланс е наличието на вторични признаци на противоположния пол при човек (развитие на млечната жлеза, растеж на тялото и косата, глас на тембър).

Фалшивият хермафродитизъм се проявява само във външен вид. В структурата на човешкото тяло има признаци и на двата пола, докато вътрешната му система е представена от мъжки или женски жлези. По този начин медицината дава ясен и недвусмислен отговор на въпроса кой е такъв хермафродит - това е човек с признаци на двата пола.

Хермафродита - гръцка митология

Един от митовете на древна Гърция е изложен от философа Платон в неговите "празнични" диалози. Той разказва за съществуването на един вид андрогени - бисексуални хора с четири крака и четири оръжия. Тези хора бяха самодостатъчни и съвършени. Но си представили себе си над боговете и решили да свалят Олимп. Тогава разяреният Зевс заповяда да отреже всяка андрогина наполовина и получената половина, мъжка и женска, се разпръсна по целия свят.

Оттогава всички хора се раждат нещастни. Те прекарват живота си в търсене на половината си, за да намерят щастие и любов. След като се срещна с привидно подходящия човек, те са обречени да се съмняват в неговата идеалност. Само мрамологията на Хермафродита е идеално създание, което съчетава мъжки и женски елементи, които са познавали истинско щастие и не се нуждаят от любов.

които са хермафродити

Хермафродита - легенда

Древните гърци създадоха в митовете художествена картина на заобикалящата ги реалност. Дори такава аномалия като хермафродитизма е резултат от любовта на две висши същества - богинята на любовта и красотата и Бога на хитрост и измама. Според една от легендите Хермафродитът, синът на Хермес и Афродита (това се доказва от името му), е бил добър и атлетически построен млад мъж.

Постоянното внимание и възхищение от другите правят младия Хермафродит арогантен и нарцистичен. Един ден, в един горещ ден, той дойде на прохладна пролет, за да се изкъпе. Там, на брега на езерото, нимфа момиче го видя и се влюби без спомен. Тя беше запалена от изключителна страст към непознат. Тази съдбовна среща напълно промени не само живота на младия човек, но и на самия него.

Хермафродит и Салмакид

Нимфата живееше близо до извора и се различаваше от приятелите си в красота и безделие. Казваше се Салмакид. Тя се моли за Хермафродита за любов. Но арогантен млад мъж отказал своята реципрочност. Тогава красивата нимфа призова боговете с молба да й помогне да се слее с любовника си в екстаз. Боговете изпълниха искането си и буквално. Двама души влязоха в езерото, млад мъж и момиче, и един мъж излезе, първият хермафродит, един мит, половинчанин, половинка.

Хермафродитите в митологията

Кои са хермафродитите? В някои народи те били смятани за полубогове, а в други те били потомство на дявола. Има много андрогинни герои в различни религии и вярвания. Бог е съвършенство, единството на всички начала, творческата сила, включваща биполяризация. Хермафродита - митологията, по този начин, андрогинните герои се откриват не само в древногръцкия епос. Въпреки това, поради поетичната природа на гръцките митове, феноменът на андрогиния се нарича "хермафродитизъм". След много векове името на митичния характер се е превърнало в име на домакинство.