разликата между приемната грижа и настойничеството Повечето хора знаят малко за приоритетите на сираците. Но никой няма да оспори факта, че дори най-прекрасната сиропиталище никога не може да замени семейството с дете.

Когато една брачна двойка, по определени причини, реши да вземе сиропиталище, възниква въпросът - коя правна форма на настойничество трябва да бъде избрана?

Разгледайте каква е разликата между настойничеството и приемното семейство.

попечителство

Тази форма на настойничество ви позволява да приемете дете в семейството си като образовано. Възрастта на детето не трябва да надвишава 14 години. Настойникът получава практически права като родител по въпросите на образованието, лечението и възпитанието на детето.

За такива деца държавата плаща обезщетението и местните власти трябва, ако е необходимо, да помагат в тяхното образование, лечение или рехабилитация. След навършване на 18-годишна възраст те имат право да кандидатстват за обществени жилища.

Но органите за настойничество имат право да извършват редовни проверки на условията на живот на детето, имат право да се намесят в случай на неспазване или нарушение. Също така тайната на прехвърлянето на детето под запрещение не се спазва, което дава възможност на детето да се свърже с неговите кръвни роднини. Освен това по всяко време може да искате да осиновите дете.

Сред предимствата на настойничеството - не съществуват строги изисквания за настойника и жилищните му условия.

Семейно семейство

Приемните родители могат да вземат в семейството от едно до осем деца и да ги отглеждат у дома. Това е чудесно решение за деца, които по някаква причина не могат да бъдат осиновени или да се погрижат.

Важно е да се отбележи, че новопостъпилите родители имат право да получат заплата и имат опит в работна книга. На детето се отпуска месечна помощ и той има редица предимства.

Но в същото време органите за настойничество непрекъснато ще наблюдават пазителите и потока на средства. Процесът на регистрация също е доста сложен. Необходимо е да се изготви споразумение за прехвърляне на образование и трудов договор.

Настойничество, осиновително семейство и осиновяване - каква е разликата? Различните форми на настойничество имат различни нива на отговорност за живота на детето. осиновяване родителска разлика Приемането има качествена разлика от тези правни форми на настойничество като осиновяващи семейства и настойничество. Това е най-високото ниво на отговорност. Приемането е вероизповедание на дете веднъж завинаги. Детето получава почти правата на кръвен роднина, сякаш сте го родили. Родителите имат право да променят не само името, но и датата на раждане на детето. Други форми на настойничество дават висока, но не пълна степен на отговорност.

Осиновително семейство или попечителство - изборът остава за бъдещите осиновители. За едно дете животът в семейството е дългоочакван сън, който всяко дете в сиропиталището се грижи.