Планирането и кариерното развитие са изключително важна тема на нашето време, с оглед на факта, че кариерата е най-важната мотивация на труда и професионален растеж. Всеки един от нас изгражда себе си, ръководен само от особеностите вътре и извън организационната действителност, имайки нашите цели, желание и не на последно място нашите собствени нагласи. Преди да започнете изграждането на кариерата си, трябва да разберете вида на кариерата и стъпките, които трябва да бъдат предприети, и да разберете дали можете да я управлявате.

Разнообразие на кариерното планиране и етапите на постигане
  1. Кариерен професионалист. Целта е усвояване на знания и умения и придобиване на умения. Професионалната кариера е най-често изградена в определена област на специализация (избрана в началото на пътуването) и, по-рядко, усвояване на друга област на човешкия опит, овладяване на инструментите в тази област.
  2. Кариера в организацията. Основно свързано с популяризирането на лице на стълбата на кариерата в организацията, което може да се развива в следните области:
  • вертикална кариера (официална промоция);
  • хоризонтална линия на кариера (промоция в работата на различни отдели от същата йерархия);
  • линия на центробежна кариера (промоция в контролния център и присъединяване към процеса на управление и вземане на решения).

Мениджърите по подбор на персонал винаги вземат под внимание кариерата. На чиято територия се намира "полученият" служител, защото определя както целите на професионалната дейност, така и желанието за динамика, мотивация за работа. По-долу са етапите на професионалното планиране на кариерата, които ще ви помогнат да регулирате дейностите си.

Методи за планиране на кариерата

  1. Самоорганизация . Този начин на планиране и управление на кариерата е, че е необходимо да се справите със собствения си "Аз", да определяте вашите цели и нужди, вашите силни и слаби страни. Без посока на движение не е възможно да се постигне нищо.
  2. Изборът на посоката в съответствие с интересите и уменията . Можете да достигнете всякакви висоти във вашето хоби. Съотношението на собствения потенциал и интерес е да се постигне голямо съотношение на ефективност.
  3. Самостоятелно представяне. Понякога само точното представяне е повече от достатъчно за успешното представяне на тяхната работа, планиране и развитие на кариерата напротив, посредственото самоизява може да "разруши" кариерата на служител на гений.
  4. Неформална консултация . Тя се изпълнява за тези, които искат да бъдат ръководители на всяка компания, в хода на която се изразяват отговорите на интересните въпроси на служителя относно кариерното развитие.
  5. Официална консултация . Повечето компании се занимават с темата за трансфер на перспективи за кариера във всички центрове за развитие, чиято същност е да разрешат конфликти и да анализират проблеми, да установят комуникации и така нататък

По този начин няма да ви е трудно да определите някои аспекти на настоящата си ситуация и да помислите какво да правите на този етап от вашето развитие. Успех в усвояването на нови знания, придобиване на умения и преодоляване на нова стъпка по пътя към успеха и благополучието!